Diametralt motsatte bibliotek-drama i to av våre naboland

pln by authority

En løpende oversikt over endringer (klart flest negative) i britiske bibliotek. Klikk bildet.

I sterk kontrast til den svenske regjeringas – paradigmatiske! – nytenking i går om en øremerka 3/4 milliard til bibliotekdrift, fordelt til alle landets kommuner, kommer oppslaget i Leicester Mercury om å kutte 30 stillinger ved biblioteka i det engelske fylket Leicestershire. Det skal skje ved å gjøre rundt 40% av bibliotekavdelingene automatiserte og sjølbetjente. Eller ubetjente, som fagforeningene og de mange motstanderne kaller dem.

 

Men myndighetenes talsmann klarer å få også dette til å låte som en gladnyhet: “Self-access technology makes it more convenient for people who work during the day or on shifts, plus parents who want to take their children to the library on the way to school”. Og “glemmer” at ungene ikke har rett til egne lånekort og dermed ikke kan gå dit sjøl. Og at eldre og andre grupper trives dårlig med denne “løsninga”.

I Leicestershire vil de i denne omgangen spare 230 000 pund ved å gjøre bibliotek ubetjente, men innen 2021 skal de ha spart ytterligere 1,3 millioner pund. I tillegg har de overlatt rundt 30 små bibliotek til lokale frivillige, og erfaringsmessig er disse nedlagt om kort tid. *

Vi var onsdag på presentasjonen av den statlige svenske bibliotekstrategiens omvärdsanalys i StockholmDer ble det blant annet sagt at i 2060 vil 66% av befolkninga være 65 år eller eldre. Sjøl om pensjonsalderen vil høynes (eller det motsatte!), vil det være mange flere og relativt mye sunnere eldre enn i dag. Med mye fritid til å lese eller gjøre andre ting på biblioteket. Dette tar de nå høyde for i Sverige. Se rapporten “Den femte statsmakt”, (pdf-lenke) side 121 eller videoen av konferansen, spol fram 1 time og 36 minutter.

  • Og dette er en av de praktisk talt daglige meldingene fra UK om nedlegginger, automatiseringer og konkurranseutsetting og privatisering. De modigste blant oss kan følge med på britiske Ian Anstice’s blogg Public Library News, med nærmest daglige nyhetsmeldinger inkludert “Changes” (bla litt nedover). Alle forandringene, stort sett til det verre, samler han her.

One Trackback to “Diametralt motsatte bibliotek-drama i to av våre naboland”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: