Biblioteket vs. pressa 2 – 0!

For ei drøy uke siden skreiv vi om en US-amerikansk undersøkelse som påviste at folk har mye større tiltro til biblioteket enn til pressa, og samtidig at enkelte småbybibliotek i USA nå forsøker å ta ansvar for informasjons- og nyhetsspredning der lokalaviser har gått dukken.

Nå kan vi lese om liknende tankeganger på riksnivå i Storbritannia. Der har British Library, nasjonalbiblioteket i London, etablert en egen samling med den kritiske journalisten John Pilgers reportasjer, filmer og radioinnslag, og de presenterte materialet under en to-dagers festival i desember:

Pilger har ofte dekka saker og konflikter som hovedstrømsmedia har ignorert. Men han har gjort det så overbevisende at enkelte av disse har «tatt ham inn i varmen». Derimot er tendensen i dag at mer ukjente systemkritiske journalister og skribenter blir frosset ut og må jobbe for små, ofte undergrunnsmedia, som sjelden når langt ut med innholdet sitt. Nettstedet «Midt i fleisen» har oversatt et intervju med Pilger, der han blant annet sier:

«Selv om mediene alltid var en løs forlengelse av kapitalmakten, er de nå nesten fullt integrert. Dissens, som en gang var tolerert i hovedstrømmen, har nå gått tilbake til nærmest en undergrunn, mens den liberale kapitalismen rykker stadig nærmere en form for korporativt diktatur.»

Men da kan altså det uavhengige og ikke-kommersielle biblioteket gjøre en jobb.

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: