“Community Hub» – enda en britisk bibliotektrussel

beware lincolnVed første øyekast ser ikke det omdiskuterte Hjelmeng-utvalget, som la fram sin utredning om «like konkurransevilkår» 23. januar, ut til å kreve nye rutiner for bibliotek. Så lenge gratisprinsippet står ved lag. Men under regimer som vårt, der sparing og reduserte skatter er helt sentralt, må vi regne med stor kreativitet når det gjelder sammenslåing av funksjoner og tjenester. Også på bibliotekområdet.

I Storbritannia ser vi nå dette i fri utfoldelse. Vi har tidligere skrevet mye om hvordan Tory-regjeringas store nedskjæringer overfor kommunene (26 % kutt) presser fram ikke bare konkurranseutsetting, men også trusler overfor landsbybeboere om at de enten overtar filialen på frivillig amatørbasis, ellers blir den nedlagt.

Og nå vokser det fram en ny variant: «Community Hubs». Her slår kommunene sammen stort og smått av velferdstjenester i ett hus, inklusive biblioteket. Noe som ofte betyr dramatiske endringer i det organisatoriske, som at biblioteksjefens stilling erstattes av en felles leder for hubben, og der bibliotekarutdanning ikke er noe krav. Og navnet og merkevaren bibliotek blir ofte borte:

Flere steder er bibliotekdelen faktisk underlagt ledelsen for private treningssentra, som for øvrig noen steder drives av samme firma som driver biblioteket, etter konkurranseutsetting.

Samlokalisering med politiet forekommer også, noe som fort kan rasere bibliotekets omdømme som «ufarlig» og uavhengig av makt og myndigheter.

I Norge har vi offentlige sørviskontor i mange kommuner, men med blanda erfaringer for bibliotek som har gått med eller blitt tvunget med i det. I Danmark er hele 98 prosent av biblioteka fusjonert med kommunal «borgerservice». Bibliotektoppene i direktorat og bibliotekforening har gått inn for dette med hjertens lyst, med begrunnelsen at biblioteket da får «et nytt bein å stå på», mens derimot den profilerte frilanseren Elsebeth Tank går sterkt imot.

 

4 Trackbacks to ““Community Hub» – enda en britisk bibliotektrussel”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: