Uslåelig rekord i bibliotek-nedsnakking?

dansk flagg askebegerVi kan vel være enige om at stadig flere politikere i våre, riktignok stadig færre, velferdsstater er eksplisitt positive til gratis folkebibliotek for alle, drevet av det offentlige. Vel å merke i den grad den positive valgeffekten av dette er større enn faren for redusert valgeffekt som resultat av ikke fullt så dristige valgløfter som ved forrige valg når det gjelder helse, omsorg og skole (grunnet den nevnte lovprisinga av biblioteket). Hertil kommer faren for reduserte valgkampbidrag fra entreprenører med særlig interesse for tjenester som lar seg konkurranseutsettes og/eller privatiseres og dermed lettere kommersialiseres.

Bare noen få politikere og samfunnsaktører er positivt negative til bibliotek, ta for eksempel våre venner i partiet Liberalistene. Men det de sier om bibliotek og markedsandeler har vi spurt folk med solid bokføringskompetanse om, uten å komme nærmere noen aha-opplevelse.

Men nå begynner rekordene å falle:

Hittil har et regjeringsnært konsulentfirma i Storbritannia innehatt førsteplassen på lista vår over «gode» bibliotek-nedsnakkinger ved å hevde at å la frivillige amatører overta bibliotekdrifta, med litt teknologihjelp, vil generere stor samfunnsverdi, samtidig som man sparer store mengder penger på overkvalifisert, betalt personale, dårlig plassutnytting og overflødige samlinger.

Men til topps seiler nå en dansk tenktank-direktør som, ifølge bloggen Biblioteksdebat,  mener biblioteket er direkte samfunnsfiendtlig da det gjør det mer attraktivt å gå på trygd enn å jobbe. Simpelthen.

Vi gratulerer!

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: