«- Vi stolar på informasjonen viss det vert brukt avanserte ord»

Mange bibliotek engasjerer seg for Seniornett eller tilbyr egen opplæring for eldre i bruk av PC og Internett. Men med utgangspunkt i en doktoravhandling ved UiO, som i dag ble presentert på Forskning.no, er det kanskje minst like viktig å gjøre noe for ungdommen. For her leser vi blant annet at «generelt er navigasjonsferdighetene på et svært lavt nivå blant 15-åringene. De svake leserne i undersøkelsen, de som ikke finner fram til det oppgaven ber om, klarer ikke å bytte strategi når de står fast. De er lite fleksible i sine metoder».

Doktorand og forsker Tove S. Frønes ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning konstaterer at: «selv sterke lesere finner det vanskelig å vurdere en treffliste fra et nettsøk korrekt, bare basert på listen. Til tross for at dette er en leseaktivitet de fleste utfører flere ganger hver dag».

NRK Hordaland har, med utgangspunkt i doktorgraden, intervjua lokale 15-åringer. De forteller at «vi stolar på informasjonen viss den høyrest riktig ut og det vert brukt avanserte ord».

Frønes mener dette bør få konsekvenser for undervisningssektoren: «Dette er nå funnet i flere studier med store og representative utvalg. Vi kan ikke behandle grunnleggende ferdigheter i lesing og digitale ferdigheter isolert fra hverandre som i dag. Nettlesing er en helt spesifikk kompetanse som vi har grunn til å tro undervises svært lite i, i den ordinære leseopplæringen».

Hva kan biblioteksektoren gjøre? Hvis ikke skolen får det til, hva er sjansen for biblioteket? Innby til brukerveiledning for unge? Noen ville nok komme, men ikke de som trenger det mest.

Sentrale instanser kunne gjøre noe liknende som de danske biblioteka sin Faktalink.dk, som vi flere ganger har vist til. Og på hjemmesidene, og via Face osv. kunne bibliotek pushe pålitelige lenker om aktuelle temaer. Jamfør utgangspunktet for denne bloggen.

3 Trackbacks to “«- Vi stolar på informasjonen viss det vert brukt avanserte ord»”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: