Bli en god desinformatør!

bad news logoTidsskriftet Frᴉ tanke (nasjonalbibliografien tar klokelig ikke hensyn til opp-ned-i-en), utgitt av Human-etisk forbund, kom i kassa i dag (og på pdf). Og åpner med en åttesiders sak med overskrifta «Skurker, løgnaktige dyr og jakten på falske nyheter» (side 6 ff). Her tar de utgangspunkt i den ferske forskinga fra UiO (sannsynligvis sann … ) som viser at 15-åringer har overdrevne forestillinger om egne navigasjonsevner på nettet. Så finner FT-journalisten seg en ny gjeng ungdommer og tester et dataspill på dem: Bad News! Her er utfordringa: «How bad are you? Get as many followers as you can». Vi prøver det og oppnår raskt …stjernestatus som desinformatør! Både antall følgere og (dermed!) truverdighetsgraden flyr til himmels!

I strevet for å bekjempe falske nyheter kan kanskje dette være noe også for bibliotek og unge, for ikke å si gamle bibliotekbrukere.

Men til FT sier forsker og lærer Tobias Staaby at «Jeg tror nok det vil fungere for noen, men jeg tenker at det fordrer en del kritisk tenkning fra før. … [Han] er kritisk til om spillet virkelig kan «fungere som en helhetlig pakke» uten at noen hjelper den som spiller å overføre kunnskapen til den virkelige verden». Men i biblioteket er det jo bibliotekarer, ikke sant.

I Sverige jobber de med å oversette spillet til svensk. Hva med Norge?

Artikkelen avsluttes med «Tretten tips for kritisk tenkning». Disse trur vi faktisk kan  kommunisere bedre med ungdom enn IFLAs og NBFs falske-nyheter-plakat.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: