Møteplassen versus BOKA

Skjermbilde 2018-09-30 20.09.53

Bildesøk på «møteplass». Første bibliotek på 93. plass. Klikk og kikk

I nummer 3 av Bok og bibliotek og på nett forteller Ragnar Audunson, vår klart mest formidlende professor, om en pågående oppfølging av den snart tjue år gamle studien hans om «bibliotekets begrunnelse» (se artikkelen hans i artikkelsamlinga Det siviliserte informasjonssamfunn fra 2001).

Grovt sett, før vi får tabeller og mer kjøtt på beina, betyr vel dette for det første at biblioteket som kultur- og litteraturformidler står fast som Dovrefjell. På tjue år har riktignok biblioteket som møteplass fått godt gjennomslag i fagmiljøet, ikke minst gjennom forskinga til RA og flere ved HiOA/Oslomet. Men i liten grad i befolkninga. Audunson lurer på hvorfor. Er det ikke ganske enkelt sånn at:

… begrepet er sosiologisk og fremmed og hovedsakelig veitrafikalt for de fleste andre enn dem som har fått det internalisert gjennom dusinvis av seminarer og biblioteksjefmøter? Og hvilket bibliotek reklamerer med «Velkommen til møteplassen vår»?

Og så tar jo ting tid. Men vil tida bli til hjelp for «debattbiblioteket»? Her er det lav score også hos de bibliotekansatte. Trass i uvanlig mange prosjektmillioner fra NB og Fritt Ord. Vi har nylig behandla dette i ett – to – tre blogginnlegg. Og kolleger har kommentert og diskutert, spesielt under nr. 3.

PS:    Et lite døgn etter at vi la ut dette skreiv Mikael Böök om R.David Lankes virtuelle innlegg på NextLibrary-konferansen i Berlin. Det hadde vært interessant å vite hvor stor score Lankes hovedbegrunnelse for bibliotek ville fått om den hadde vært med i Almpub-prosjektet: « … att hjälpa sina sociala omgivningar, lokalsamhällena där de arbetar i sina bibliotek, att bli smartare».

Ragnar Audunson ramser opp ni av de tolv utsagna som deltakerne har tatt stilling til. Noen av dem berører Lankes utsagn, men ikke så konkret.

 

One Trackback to “Møteplassen versus BOKA”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: