Dramatisk om møtestader

Det er ikkje biblioteket denne gongen, men reportasjen hadde gitt meining også om «Narvesen» hadde vore bytta ut med «bibliotek». Mykje er likt når det gjeld lagnaden til lokale møteplassar. Og no gjeld det nedlegginga av Narvesen sin kiosk i Volda. Jon Hustad gjer i vekas Dag og Tid ein thriller av dette faktumet. Skjer det fleire stader i landet?

Medieprofessor Henrik Bastiansen er også intervjua: «Det store skiftet er … digitaliseringa. Alle teknologioptimistane bør no konfronterast med dei naive tankane dei stod i spissen for då dei hevda at teknologiseringa og Internett ville betre den offentlege samtalen og styrkja demokratiet.»

One Comment to “Dramatisk om møtestader”

  1. Närmaste motsvarigheten till Narvesen i Finland torde vara R-kioski. Liksom Narvesen och svenska Pressbyrån ägs för övrigt även R-kioski av norska Reitangruppen. En viktig skillnad mellan Narvesen och R-kioski verkar vara, att R-kioski nuförtiden mycket fungerar som det viktigaste eller rentav enda postkontoret i lokalsamhället. (Så t ex i staden Lovisa där denna kommentator är bosatt.)
    Denna skillnad beror på att privatiseringen av postväsendet redan är ett fullbordat faktum i Finland medan Norge tydligen fortfarande har en nästan rent statlig Post.

    Förlåt, men jag har lite svårt att hålla med om att «reportasjen [i Dag of Tid om Narvesen i Volda] hadde gitt meining også om «Narvesen» hadde vore bytta ut med «bibliotek» . Eller är det kanske aktuellt med att lägga ned folkebiblioteket (eller högskolebiblioteket) i Volda? ( I så fall vore meningen lättfattlig — förutsatt att folkbiblioteket eller högskolebiblioteket i Volda fungerar som en mötesplats i samma mening som Narvesen i Volda har gjort. )

    Jag avslutar här innan jag trasslar in mig i mediehistoriens förvecklingar. Hur som helst var reportaget inklusive prof. Bastansens kommentarer tankeväckande.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: