Bibliotektilsette under Koronaen?

Det kan fort oppstå rykte om kva tilsette gjer etter stengetid. Klikk og kikk

Det hadde vore interessant å vite kva bibliotektilsette gjer når dei no er fri for «dei j… brukarane»? Gjer dei arbeid som elles har blitt liggande? Endeleg kome ajour med klargjering? Har dei nytta høvet til å ruste opp det digitale? Leggje inn digitalt materiale i katalogen? Lage podcasts? Er dei permitterte? Er dei kommanderte til andre kommunale oppgåver?

Bruk kommentarfeltet nedanfor eller send e-post om det til frilanders (at) gmail.com.

One Comment to “Bibliotektilsette under Koronaen?”

  1. Har masse å gjere, rydde, kassere, planlegging av nytt bibliotek, rydde kontoret, håpa det blir tid til å sette seg meir inn i det digitale og ikkje minst lære meir om biblioteksystemet

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: