Bibliotek er blitt god byutvikling, men …

Eit bibliotek for skituristar i Italia

Oppdatert 14.2. kl. 20.45.

Fleire norske byar og tettstader planlegg nye, gode bibliotek i dag. I tillegg har vi bibliotek som pregar bybiletet i Oslo, Bodø, Drammen, Tromsø osv. Rett nok finst det motsette tendensar. Men i Aftenposten 8. februar plasserer samfunnsvitar, byutviklar og bibliotekven Erling Dokk Holm biblioteket sentralt i ein overraskande type tettstad: Hyttebyen. Vel, feilen her i landet er at desse ikkje er byar, meiner han.

Artikkelen heiter «Voldsom hyttebygging i fjellet skaper store naturinngrep og konflikter. Vi bør lære av småbyene i Alpene». Det handlar om hytteområdet Sjusjøen (7000 hytter) i Ringsaker. I staden for å planleggje og byggje konsentrerte landsbyar, som i Alpane, lar dei her hyttene breie seg utover i naturen. Og hyttefolket sjølv taper, for dei får stadig lenger veg til moltene og til snøen under skia. Dokk Holm skriv vidare: «Det skulle være slik at man drømte om å dra til Sjusjøen sentrum. Ikke fordi det var nyttig (Kiwi ligger der), men fordi det også var en hyggelig restaurant eller to der, fordi det fantes et intimt torg, et bibliotek, et bakeri og en kaffebar» (vår utheving).

Og han skriv om Ringsaker at det er «merkverdig at ikke hytteutbyggingen skaper større verdier for kommunen. Det ble registrert en vekst på fire (4) innbyggere i kommunen i siste kvartal 2020, kommunen planlegger å gå med et lite underskudd i 2020, og må tære på oppsparte midler og kutte i offentlige tjenester. Ikke minst presser det seg frem nedlegging av skoler».

Og bibliotek, må vi leggje til. For i Ringsaker Blad kan vi tre dagar seinare lese om ungdom som kjempar mot nedlegging av bibliotekfilialen på Brøttum. Det er eit skolebibliotek med «integrert folkebibliotek».

PS 1: Nokre vil hugse «Fristaten Lucky Næroset» på vegen mellom Sjusjøen og Moelv, …

… som stod for mykje av det diametralt motsette for 12-14 år sidan, og kanskje framleis. Med kamplyst, humor og si eiga regjering klarte dei å sikre skolen i grenda. Men sette visst ikkje preg på kommunepolitikken.

Bibliotek har dei rett nok ikkje.

PS 2: Vi veit at Ringsaker har gode bibliotek, etter fleire besøk og kontaktar. Men når vi først «er innom» der igjen, må vi berre minne om ei av sterkaste meldingane i norsk dikting om bibliotekar-etikk, om vi skal bruke det omgrepet. Men også om mykje meir. Lille julaften hadde Bjørn Ivar Fyksen ei framifrå sak i Klassekampen: «Budeie på biblioteket», og med den godt dekkjande stikktittelen: «I «Trost i taklampa» flirer kultureliten av udannede bønder – men hvem sin uforstand er det egentlig som stilles til skue?».

Verken Fyksen eller Prøysen vil ha noko imot dette sitatet, vil vi tru. Ingebjørg er dottera på storgarden Smikkstad:

[H]år onsdag satt a på folkebiblioteket og veiledet ungdommen som kom og lånte bøker. Hu hadde gått inn for oppgaven og lånt ut virkelig god litteratur, men det var ittno takknemlig arbe.

Det hadde kømmi inn ei budeie en kveld og bedt om å få låne «Huldrebruden» og «Sterke Jon», som hu hadde lesi som føljetong engong, og nå ville a læsa dom opp att.

«Nei, dom har vi nok itte,» sa a Ingebjørg og var høflig, enda budeia godt kunne fått ei lita lekse om så dårlige bøker hu sporte etter. «Du ska få noe som æ likere,» sa a. «Ta det du vil, i denna hylla her det står faglitteratur, er det reiseskildringer og mekanikk,» sa a, «og der det står dikt, er det vers. Men sjå over denna hylla her, du,» sa a. «Her er det sikkert noe som passe for deg.» Og så pekte a på «Skjønnlitteratur»’n med pennskaftet.

«Å jaså,» sa budeia. «Det er skraphylla detti da, og det synes du passe åt meg. Je ser nok det står «De elendige» på den fyste boken, og da er de fell såmmå ulla hele rekka bortover,» sa a.

Ja, var det itte morosamt? Hu hadde flire a Ingebjørg òg, hu fortælte det støtt når a kom isammen med folk som hadde såpass vett at dom visste at «De elendige» var ei fin bok av Victor Hugo.

Men budeia flirte itte.

«Je går og slit borti gardom tel langt på kveld je,» sa a, «og da lyt je ha noe som det er litt hæindling i. Je har itte stu’n tel å læsa lange innledninger je, hende det ittno spennendes med en gong, kæin det vara det såmmå.»

Ja, slikt sa folk som itte skjønte at en måtte arbe med stoffet».

One Trackback to “Bibliotek er blitt god byutvikling, men …”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: