Raja set kulturfondet på vent

Berre den museale bibliotekbiten blir styrka. Frå inngangen til eitt av sikringsmagasina til Nasjonalbiblioteket i Rana

Hovudsaka på kultursidene til Klassekampen i dag handlar, sjølvsagt, om statsbudsjettet, og overskrifta er «Ingen hjelp til bokfolket». Det går på forfattarane, men også biblioteka, for kulturfondet gjeld i stor grad begge gruppene. Vi siterer like godt frå faktaboksen:

  • «Norske forlag og forfattere fikk i sommer kuttet sine utbetalinger fra innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur.
  • Bakgrunnen for kuttet er et økende antall påmeldte bøker.
  • Bransjen har bedt om 17 millioner kroner til å reversere kuttene, men det ligger ingen økning i budsjettet for 2021».

Mens kulturminister Abid Raja svarer: «Innkjøpsordningen er ett virkemiddel, som vi kommer tilbake til når vi innretter stimuleringsordningen». Dei har også ei evaluering av innkjøpsordninga på gang.

Elles seier han ubeskjedent: «Vi styrker bibliotekene, den kulturelle skolesekken, barne- og ungdomskulturen og litteraturhusene, altså infrastrukturen i hele litteraturfeltet».

Styrkinga i biblioteka er ein ny fjellhall hos NB i Rana, og dét i ein situasjon som krev korona-omstilling.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: