Surprise! Det ER samanheng mellom mediebudsjett og utlån

«An Absence Of Conflicting Views Is Harmful To Social Processes And Leads To A More Superficial Democracy». Klikk og sjå fleire av Magnus Bjerk sine foto frå Deichman.

Folkebiblioteket i hovudstaden er alt ute med bibliotekstatistikken for i fjor, og i Dagsavisen i dag (26.2.) kan vi lese om auke både i besøket og utlånet: «I 2018 økte nemlig utlånet med 5,7 prosent. Av årsrapporten går det frem at tallet har vært nedadgående hvert år siden 2014. Resten av landet har også hatt den samme trenden.»

Og biblioteksjef Knut Skansen gjer det klårt at dette ikkje skjer tilfeldig:

«Økningen er et resultat av en bevisst satsing på å ta tak i en nedadgående trend, … Det handler om godt gammelt bibliotekarbeid og at vi har jobbet aktivt for å øke mediebudsjettene, det vil si hvor mye penger vi bruker på innkjøp av bøker. Vi har nå 8.000 digitale titler. I fjor brukte Deichman 12 millioner kroner på innkjøp av bøker, én million mer enn året før. – Når vi øker mediebudsjettet fører det til at vi får en mer relevant og attraktiv samling.»

Ikkje fritt fall

Og i Klassekampen i dag reagerer Nasjonalbibliotekets Svein Arne Tinnesand på oppslaget i avisa 20.2. med overskrifta «Voksenlesing i fritt fall»:

«I Klassekampens artikkel overses det faktum at fallet i utlån av bøker til voksne har stagnert de siste årene. I bibliotekstatistikken som Nasjonalbiblioteket offentliggjør telles selvsagt også lån (nedlastinger) av e-bøker. For voksne var dette tallet på over 530.000 lån i 2017. Siste året har altså bokutlånet til voksne gått bitte litt oppover.»

Rett nok kjem den nasjonale statistikken for 2018 tradisjonelt først langt ut på sommaren.

PS: Her på bloggen har vi lenge, men utan respons, oppmoda NB om å oppgje tal for bruken av bokhylla.no. Sjølv om få les heile romanar på Bokhylla, fell sjølvsagt mange fysiske utlån bort som resultat av denne tenesta.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: