Billegare sprit og sjokolade, men kva med biblioteka?

Billegare – og litterær

>> Oppdatering 3.12: DnF-leiar Heidi Marie Kriznik: «Det er ikke til å tro … Kuttet betyr i praksis realnedgang av fondet … ».

Rådsleiar Lars Petter Hagen går i dag ut på Kulturrådet si heimeside: «I budsjettforhandlingene på Stortinget i går ble det klart at Norsk kulturfond reduseres med 10 millioner kroner for 2021. – Dette er et kutt som vil gå ut over mange av de som er hardest rammet av pandemien. … – Norsk kulturfond dekker hele bredden av det frie kunstfeltet, … Det gjelder alt fra den enkelte kunstner, forfatter, musiker og danser, til store og små arrangører, festivaler og spillesteder. Det gjelder biblioteker og andre kulturformidlere, og ikke minst de mange konkrete tiltakene rettet mot barn og unge. Når disse satsingene svekkes går det ut over både kulturaktører og publikum (vår utheving)

>> Korreksjon mottatt om at avgifta på brennevin ikkje er redusert. Men då måtte vi funne ein annan illustrasjon. Skål.

Noko konkret seier han ikkje om litteraturfeltet og innkjøpsordningane.

I slutten av oktober var norsk sakprosa i biblioteka ei stor sak i media. Men så kom det …

… ei «stimuleringsordning» frå departementet som blant anna sikra 16 ekstra sakprosabøker m.m. Med ein månads ansiennitet satsar vi ein tannpirkar på at sakprosaen overlever.

(Kva er eigentleg det motsette av «stimulering»? De-stimulering? Nei, vi finn fram «Ordbok for underklassen». Kva med «utfasing», sånn litt på sikt? Men for fulle mugger når Frp kjem i regjering igjen til hausten? Eller er dette kanskje berre ei mellombels «ressursallokering»?)

Og god stemning har dette heller ikkje skapt på universitet, høgskolar og innan forskinga, ifølgje Forskerforum.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: