Archive for ‘LHBT’

mars 16, 2023

Fire år i fengsel for biblioteksjef?

Vi skreiv akkurat om lite modige bibliotekarar i samband med IFLA-skandalen som pågår. Men frå Michigan, USA, les vi no om ein biblioteksjef som kan risikere fire år i buret om ho ikkje fjernar teikneserieboka Gender Queer: A Memoir frå hyllene. Og det vil ho ikkje. Boka var den mest omdiskuterte i USA i 2022 og handlar om forfattarens sin oppvekst og korleis hen blei medviten om å vere ikkje-binær, og ho inneheld illustrasjonar av seksuelle handlingar.

Lokalavisa skriv at «Dette trugsmålet om strafferettsleg klage på eit bibliotek truleg er det første i delstaten, og er ei opptrapping av kulturkrigane som har spreidd seg rundt folke- og skolebiblioteka i Michigan det siste året».

Biblioteksjefen seier boka står i vaksenavdelinga, men det er ikkje bra nok for dommaren, for der meiner han ungdomane kan kome til. Dei færraste biblioteka i staten har eigne område for «obskøne» bøker der barn og ungdom ikkje kjem til.

The Washington Post hadde nyleg ei større sak frå ein nasjonal bibliotekkonferanse med 2000 deltakarar i New Orleans der denne typen sensur var temaet. Dei skriv at «bibliotekarar som avviser bokforbod har blitt truga, trakasserte, saksøkte, sparka og stempla som “groomarar” og “pedofile” på sosiale medium».

juni 28, 2022

Mindre trygge på biblioteket

Bloggaren sitt finaste regnbogefoto

Tidsskriftet Bibliotekaren har no lagt ut intervjuet med Kira Del Mar, bibliotekstudenten som skreiv bacheloroppgåva ved OsloMet i fjor med tittelen Er biblioteket for alle? Skeive og LHBTIQ+ personers holdninger til og erfaringer med folkebibliotek i Norge. Kort oppsummert: « … selv om resultatene tyder på at flertallet oppfatter bibliotekene som et trygt rom, er forventningene til biblioteket så høye at det likevel ble uttrykt skuffelse. … På alle spørsmål kom særlig transpersoner og ikke-binære brukere dårligere ut. De var mindre fornøyde, hadde mindre representasjon i samlingen, opplevde mer minoritetsstress og følte seg mindre trygge på biblioteket». 

Kira er aktiv på Twitter.

juni 27, 2022

Politiet og Pride-hatet

Det vore kritikk mot politiet og kva dei har gjort og ikkje gjort før og etter masseskytinga og dei to drapa mot det skeive miljøet i Oslo: Ifølgje VG: «Justisministeren vil evaluere PST og politiet etter masseskytingen i Oslo. Høyre-leder Erna Solberg sier PST har gjort en åpenbar feilvurdering».

Mens i North Carolina har ei hending på eit bibliotek fått overskrifter i nasjonale media. Der blei eit «children’s Pride Storytime event» invadert av såkalla «Proud Boys» og andre demonstrantar. Og dei sistnemnde med støtte frå den lokale ordensmakta, meiner fleire bibliotekbrukarar som var til stades. Sheriffen nektar for dette, men foto folk la ut på Facebook tyder på det motsette, sjå illustrasjonen.

PS 28.6. >> No skjer det ting også i Kanada som ikkje skulle skje.

desember 6, 2021

Kåfjord!

«Fem millioner kroner til markering av Skeivt kulturår 2022 i hele landet», får vi lese på KulturPlot i dag. Og vidare: «De 25 prosjektene som tildeles midler, sprer seg godt over ulike kunstfelt og på prosjekter innenfor arkiv-, bibliotek- og museumssektoren». Men berre eitt bibliotek er blant desse, nemleg Kåfjord kommunes bibliotek og kulturkontor: «Markering av Skeivt kulturår 2022 i Kåfjord kommune», med 60 000 NOK.

Hos Kulturrådet finn vi at av dei i alt 264 søknadane hadde berre to andre bibliotek søkt, nemleg Bergen og Horten. Er ikkje det merkeleg få? Blei utlysinga skikkeleg annonsert i bibliotek-kanalane? Likevel, gratulere, Kåfjord!

Translate »