Bokdesign (annonse!)

Klikk og kikk

Underteikna brukte hausten på å skrive, redigere – og utforme – årboka til Østfold Mållag 2021. Dei to første oppgåvene i eit kollektiv, men den siste heilt aleine. Og ikkje i noko avansert layoutprogram, men i Word. Enkelt og greitt. Det einaste produktet til no er denne årboka (sjå fotoet), men eg er no lysten på og førebudd på liknande oppdrag.

Kva med den lokale bibliotekhistoria? Eller rapporten frå eit prosjekt?

Sikkert mykje billegare enn kor som helst elles, og eg har samarbeid med eit godt, rimeleg – og kortreist! – trykkeri. Årboka på 106 sider, med god limfrest rygg og godt papir, kosta 26 tusen for 300 eks. Kontakt frilanders @ gmail.com eller 97775170.

One Comment to “Bokdesign (annonse!)”

  1. Det här inlägget om bokdesign är givetvis intressant för bibliotekarier som sysslar med lokalhistoria (borde inte alla folkbibliotekarier göra det?) men också generellt — åtminstone om man som vi på den här bloggen anser att biblioteket ska “ta saka”. Då tänker jag på biblioteket som utgivare alltså det som på engelska heter library publishing. Jag läste nyligen en färsk artikel i ämnet, nämligen “Library Publishing Programs at Capacity: Addressing Issues of Sustainability and Scalability” (kan öppnas och laddes ned här, https://doi.org/10.31274%2Fjlsc.12909). Artikeln är skriven av bibliotekarierna Johanna Meetz och Jason Boczar, som under de senaste åren har drivit utgivningsprogram vid Pacific University respektive University of South Forida. Där handlar det mycket om biblbliotekens utgvning vetenskapliga tidskrifter men också om att förlägga monografier. Biblioteken har hittills lyckats baka in de ökande utgifterna för denna verksamhet i sina budgetar men för närvarande råder, inte minst på grund av Covid-19, stopp för ytterligare expansion av Library publishing (åtminstone vid nämnda lärosäten). Någon kanske tycker att steget mellan Anders med fleras lokalhistoriska publikation och de amerikanske universitetsbibliotekens Library publishing är alltför långt men jag menar att dessa exempel hänger ihop. Skillnaden är att Meetz och Boczar klagar över sina ekonomiska problem och bristande personalresurser medan Anders framhåller att “publicering” blivit billigare än tidigare och framför allt att den som vill numera kan göra det själv med tillbudsstående tekniska hjälpmedel.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: