IFLA-krisa – ei norsk ikkje-sak

Stockholms stadsbibliotek

I dag går sjefen for Stockholms stadsbibliotek ut i Biblioteksbladet, organet til Svensk biblioteksförening, med trugsmål om å melde biblioteket ut av IFLA, den internasjonale bibliotekforeininga. Dette er ei sak Biblioteksbladet har tatt alvorleg i over to månader, men der dei berre har møtt motstand frå IFLA sentralt.

I norske bibliotek-kanalar kan vi ikkje finne spor etter dette, sjølv om foreiningane, institusjonsmedlemmane og norske tillitsvalde i IFLA truleg har vore orienterte.

Frå IFLA sjølv, den nye provisoriske leiinga, har det berre kome éi fråsegn, uvanleg forskjønnande og inkjeseiande til å kome frå nokon som er for fri informasjonsflyt, under denne like inkjeseiande overskrifta: IFLA Newsletter April 2022: Editorial.

Oppslaget i dag med Stockholms biblioteksjef startar slik, og heile historikken, frå Biblioteksbladets ståstad, følgjer i artikkelen, og med lenker til tidlegare oppslag:

”Förtroendekris.” Det var ordet Daniel Forsman valde som ärendemening i ett mejl han nyligen skickade till styrelsen och ledningen för Ifla. Bakgrunden var Biblioteksbladets rapportering om arbetsmiljön på Iflas kansli och att generalsekreteraren Gerald Leitner fått sparken. Enligt ett internt larm från en medarbetare i slutet av förra året har personalomsättningen under Leitner varit hög och det har förekommit trakasserier och mobbning. Dessutom ska Leitner med Ifla-styrelsens goda minne regelmässigt ha flugit business class och övernattat på femstjärniga hotell.

3 Trackbacks to “IFLA-krisa – ei norsk ikkje-sak”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: