Archive for ‘Bibliotek som publiserer’

november 8, 2019

Ver varsam. Men uredd

Skjermbilde 2019-11-08 17.16.31

Ironisk varsam-plakat på Zeitgeschichtliches Forum i Leipzig

Journalistane har ifølgje Journalisten.no fått utgreia og revidert den såkalla Ver varsam-plakaten sin. Dette er viktig å følgje med på i bibliotekmiljøet også, både fordi bibliotekarane skal vurdere kvaliteten på det dei formidlar og fordi biblioteka i dag sjølve er som redaksjonar å rekne, både som debattarrangørar og utgjevarar.

Ein eigen bibliotekplakat har det også vore snakk om.

mars 14, 2019

Biblioteket som utgivare: ett paradigmskifte?

böök wsf

Mikael Böök – bibliotekaktivist og aktiv i WSF

Medbloggar Mikael Böök tok nyleg turen frå Finland til Irland, til IFLA-konferansen om biblioteket som utgjevar, som fann stad i Dublin 28. februar til 1. mars. Her er rapporten hans:

I den irländska huvudstaden avslutades nyligen ett möte, sammankallat av den internationella bibliotekarieorganisationen IFLAs splitternya intressegrupp om biblioteket som utgivare, på engelska Library Publishing. För de lokala arrangemangen stod bibliotekarierna vid Dublins handelshögskola. (Se referenser)

Nytt 22.3.: Bööks tekst finst no også i Biblioteksbladet, organ for Svensk Biblioteksförening.

Mötesdeltagarna, ca 50 ledande universitetsbibliotekarier och akademiska förlagstjänstemän från Nordamerika och Västeuropa, föreföll eniga om att det pågår ett paradigmskifte. Hur detta ska beskrivas och vad det betyder är fortfarande oklart, men kan ändå preliminärt sammanfattas såhär:

read more »

februar 20, 2019

Danske bibliotek med radio-/TV-planar?

I går blei det holdt eit «stormøde for kultur- og folkeoplysningsaktører» i København for personar, grupper og institusjonar som vil vurdere å gå saman om ein ny radio- og tv-kanal. Bibliotek er ein av desse, ifølgje bloggen til direktøren for Danmarks biblioteksforening. I det vi kan lese er museumsektoren mest tydeleg. Samvirkerørsla står også i kulissane. Vi kjem tilbake når vi veit mer.

NB: I DAB-Noreg kan dei høge konsesjonskrava vere eit hinder, har nokon sagt?

Her på bloggen har vi skrive ein del om bibliotek som publiserer og som bør publisere, men ser at vi enno ikkje har ein tagg til det. Det kjem om ikkje lenge. Men sjølve konseptet som fødte denne bloggen, Biblioteket-tar-saka, handlar om publisering.

Vi registrerer også at det skal vere ein stor IFLA-konferanse i Dublin om få dagar, der blant anna OsloMet framstår med to innleiarar. Men det kan dessverre sjå ut til å bli lite om folkebibliotek: IFLA Special Interest Group (SIG) on Library Publishing. Kan hende nokon skriv om dette når dei kjem heim?

 

oktober 30, 2013

UB Oslo tar saka og overvåker overvåkerne!

Vi skal ikke si det skråsikkert, men Universitetsbiblioteket i Oslo har såvidt vi kan se etablert en av de beste og mest brukervennlige kilde- og medieoversiktene innen det voksende feltet global overvåking, hovedsaklig rundt tilfellet Edward Snowden og hans avsløringer av PRISM og NSA, med tilliggende herligheter.

Innførslene er plassert i grove kategorier, med blant annet avsløringer, kommentarer på engelsk og norsk, ytringsfrihet, journalistikk osv.

Virkelig ei global «Biblioteket-tar-saka»-side – i rett tid!

juli 18, 2010

Gravende bibliotekarer

 

Ingeborg Rygh Hjorthen

Det er nå økende grunn til å tro at ”gravende bibliotekar” kan bli et begrep med mening i det norske språket. I ei og samme uke i mars fikk en bibliotekar hederspris for det beste journalistiske «gravearbeidet» på 20 år, og en annen viste konkret i et seminar på Det 72. bibliotekmøtet på Hamar hvordan hun og flere bibliotekarer velfortjent har kommet i ”rulletekstene” til viktige NRK-produksjoner.

Alf Endre Magnussen var denne gangen på Aftenposten sitt vinnerlag som fikk prisen for den beste SKUP-avsløringa gjennom tjue år (SKUP = Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse). Magnussen har fått oppmerksomhet tidligere, i 2007, da han og journalistkollegaene i Aftenposten vant SKUP-prisen for opprullinga av vannverksaka på Romerike, som altså nå ble ”20-års-skupet”. I 1999 fikk han og noen andre journalister i samme avis prisen for ”Wiborg-saka”, om ingeniøren som kjempa mot departement og Storting om værmålingene på Hurum, men som døde under mystiske omstendigheter, samtidig som de avslørte at rapporten som dokumenterte det dårlige været på Gardermoen ikke nådde Stortinget innen de vedtok hvor flyplassen skulle ligge.

Under Bibliotekmøtet hadde NBF sitt ytringsfrihetsutvalg et seminar med tittelen ”Den gravende bibliotekar – Bibliotekarens rolle som faktasjekker”. Her fortalte Ingeborg Rygh Hjorthen fra NRK-biblioteket om erfaringene sine som ”researcher” for blant anna NRK si valgsatsing på nett. NRK frikjøpte her bibliotekarer til utvikling av prosjektet, research, faktasjekk og aktive innholdsleverandører. Et suksessfullt innslag her var spalta ”NRK sjekker løftene”, med andre ord om politikerne og partia sine løfter fra forrige valg var oppfylt. Også utsagn i valgkampen fikk bibliotekarenes søkelys på seg. For eksempel fant de at det rød-grønne løftet ikke ble holdt om at prisene i skolefritidsordninga ikke skulle gå opp og at Frp sin påstand er usann om at bare 33 prosent av innvandrerne er i jobb.

Alf Endre Magnussen

Se innledninga til Rygh Hjorthen som pdf eller ppt på Bibliotekmøtets nettsted. (død lenke)