Forskingspushing

Under IFLA-konferansen i dag på OsloMet om publisering i bibliotek såg vi blant anna presentasjonar av videoar for å auke bruken av forskingsartiklar. Nedlastinga av fulltekstartiklane auka med 111 prosent, har dei oppsummert ved universitetet i Queensland, Australia. Streaming pågår.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: