Samarbeid bibliotek og lokalavis?

I Fritt Ords rapport «Journalistikk og demokrati», (også tidligere omtalt på denne bloggen) går et av forslaga for å redde norsk journalistikk ut på lokalt samarbeid mellom bibliotek og avis. Kort sagt: Kvalitetssikra kunnskapsinnhenting.

Rapporten er gjort av et utvalg framtredende norske journalister. BTS-bloggen har kontakt med redaktøren for rapporten, Sven Egil Omdal, for å forsøke å spleise eventuelle lokalaviser med lokale bibliotek. Så hvis noen er interessert, tips oss.

Det er jo ikke noe nytt at presseorgan bruker bibliotek og bibliotekarer til research. For eksempel har NRK gjort det i årevis. Mens bibliotekarer i andre større aviser osv er blitt offer for sparekniven. Men lokalaviser har ikke slike tradisjoner, annet enn sporadisk faktasjekk. Mens det kanskje fins ivrige bibliotekarer i lokalsamfunnet. Eller nettverk av bibliotek.

Dette er ikke bare enkelt, f.eks. reiser det etiske spørsmål og spørsmål om ansvar når noe går galt, men det kunne være noe å begynne å tenke på. Uansett viser det at stadig flere viser biblioteket tillit.

2 Trackbacks to “Samarbeid bibliotek og lokalavis?”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: