Og du trodde Trondheim ikke har litteraturhus?!

For et drøyt år siden var det regelrett dramatisk omkring den politiske behandlinga av en søknad om støtte til et privat initiert litteraturhus i Trondheim. Et halvt år seinere ble det flertall for kommunal støtte til noen forberedende tiltak. Hadia Tajik åpna i september den statlige pengesekken, men da var hun praktisk talt på vei ut av kontoret. Etter det finner vi få tegn til utvikling.

Men den hundreogtolv år gamle institusjonen Trondheim folkebibliotek har en type tjeneste de kategoriserer som «Delta», med undertittelen «Arrangementer», der det flommer av litteraturhusliknende tilbud.

Til Adressa 21. januar sier biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård (samtidig som hun kan vise til et ferskt kommunalt vedtak om å opprette to nye filialer!): «- Vi har fått et videre samfunnsoppdrag ved at vi både skal formidle litteraturen og samtidig være en debattarena. Vi nærmer oss det å bli et litteraturhus. Vi er et terskelfritt tilbud og skal være en møteplass».

 

3 Responses to “Og du trodde Trondheim ikke har litteraturhus?!”

  1. Hei! Jeg skrev masteroppgave om «litteraturhussaken» i Trondheim i 2013. Se http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A690669&dswid=1723
    Et av funnene i oppgaven er at bibliotekene per definisjon ikke er litteraturhus, og at Trondheim er stor nok til å romme både bibliotek og litteraturhus.

  2. Dette er en viktig debatt som bibliotekfolket bør få med seg. Vi var da også to som ønska å debattere med deg, Idun, da du hadde en artikkel i Bok og bibliotek i mai i år, basert på masteroppgaven din. Men du har aldri svart på våre innlegg. Det er det sikkert fortsatt mulig å gjøre:

    http://www.bokogbibliotek.no/index.php?option=com_content&view=article&id=111798:biblioteket-skal-bli-litteraturhus-mister-vi-da-biblioteket&catid=122:nr-2-2014

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: