180 mennesker på debattmøte om «kommunesjela»

nes debattsky

Klikk på skya for å laste ned hele plakaten

I Bibliotekforum nr. 6 før nyttår skreiv vi om ambisøse debattplaner og -programmer i små og mellomstore folkebibliotek. Et av disse var i Nes i Akershus, der biblioteksjef Karin Valen-Sendstad var særlig opptatt av debatter som angår lokalsamfunnet. I forrige uke samla de hele 180 tilhørere til et møte om «Utviklingen av Nes fram mot 2030».

Dette er ganske sikkert noe som angår flere kommuner: Skal man fortsatt satse på bygder og grender eller skal det sentraliseres? Som i dette tilfellet: Skal Årnes sentrum bli en by, med høyhus og alt som hører til?

De fleste lokalpolitikerne står sammen om tradisjonen med sterke grendelag, mens derimot fylkesmannen mener sentralisering er nødvendig. Sistnevnte viser blant annet til rikspolitiske føringer. Og NSB mener sentralisering er bortimot en betingelse for å ville satse på Årnes i rutetilbudet sitt. Her er partene rett og slett på kollisjonskurs, som Raumnes Avis oppsummerer.

Biblioteket brukte 5000 kroner på arrangementet, forteller biblioteksjefen. Lokalavisa, som de har inngått partnerskapsavtale med, brukte mye spalteplass både på forhåndsomtale og reportasje fra møtet. Biblioteket på sin side bruker Facebook aktivt i markedsføringa. Og plakaten til dette møtet, med alle stridsspørsmåla spredt i en ordsky, er en idé flere bibliotek bør kunne benytte seg av.

One Trackback to “180 mennesker på debattmøte om «kommunesjela»”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: