Nyhetsmedienes begrensninger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi leser sommeraviser blant annet om Mediemangfoldsutvalgets undersøkelse av nordmenns mediekonsum. Det ble mange store overskrifter, og da velger vi heller å sitere fra Aslak Bondes diskrete, men alltid vettuge spalte i Morgenbladet, 29. juli. Så her noen highlights, som også har relevans til folkebibliotekas nyhets- og kunnskapsformidling:

Alt er ikke trist og leit, ifølge Bonde. For det finnes nyhetshungrige. Men:

“Er de klar over at nyhetsmediene bare bryr seg om en liten del av samfunnslivet? Er det et problem for en politisk offentlighet at de aller fleste sakene som blir behandlet i Stortinget, ikke verdiges en notis noe sted? …

Er det et problem at arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, som forvalter den desidert største delen av skattebetalernes penger, nesten ikke får medieoppmerksomhet, mens innvandringsminister Sylvi Listhaug får førstesideoppslag på å varsle en hypotetisk innstramning i en situasjon der det er totalt uaktuelt? …

De nyhetssugne kan bli så revet med av medienes råkjør på den ene eller den andre saken, at de får problemer med å gjøre seg opp en egen oppfatning av hva som er viktig og uviktig”.

Minner om at denne bloggen i stor grad handler om nyhetsformidling via bibliotek.

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: