Kulturmelding med Frp i regjering

Breaking News lissom: Kulturminister Linda Hofstad Helleland har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år.

Regjeringa er i gang med ivrig fanesvinging foran valget. Men som for Transportplanen innebærer oppstart av kulturmelding på dette tidspunktet liten risiko for å bli ansvarlig for slappe eller manglende resultater.

Noen spenningsmomenter i utdypinga som snart kommer:

  • Vil det bli vurdering av behovet for biblioteklov også i framtida (husk: Frp er fortsatt i regjering)?
  • Eller “bare” en reprise på paragrafen om biblioteksjefens kvalifikasjoner?
  • Vil det bli nevnt flytting av oppgaver fra Nasjonalbiblioteket til eventuelle nye “regionbibliotek”? “De nye forvaltningsnivåene” er i alle fall nevnt tre ganger i dagens pressemelding.
  • Konkret satsing på mer frivillighet også på bibliotekfeltet (jamfør “suksessen” i UK)?
  • Offensiv for kombiløsninger med sørviskontor (jamfør Danmark, der dette er blitt obligatorisk), post i bibliotek (jf Hobøl) osv. osv., for å redde bibliotek som nå er alvorlig trua i det som blir utkant i sammenslåtte kommuner?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: