Rebelske referansebibliotekarer

librarian bomber

Librarian bomber. HAFUBOTI/ CC BY-SA 4.0

I disse urolige politiske tidene til og med her i vesterlanda speiles dette også av på bibliotekfronten, noe vi har skrevet en del om tidligere. Akkurat nå er det heftig deling av en artikkel om nettverket “Radical Reference Librarians” på Atlas Obscura, et nettsted vi hittil har oppfatta som en litt sofistikert variant av TripAdvisor. Men her får vi vite det vesentligste om dette faktisk tretten år gamle, men nå gjenoppblomstra initiativet som har som motto å være “… more freedom fighters than shushers.”

I USA er dette et nettverk, sammensatt av flere lokale, som består av frivillige bibliotekarer. De er aktive på sosiale medier og de er tilstede på demonstrasjoner, under rettssaker, på konferanser osv., der de støtter minoriteter, aksjonister og protestgrupper med informasjon og kunnskap som trengs der og da, innen særlig “justice, equity, and fair labor practices”, jamfør hjemmesida deres.

Aktivitetene blant annet i New York-avdelinga er betydelige. Følg dem også på twitter.

De vedlikeholder også …

… en imponerende emneportal med håndplukka ressurser innafor en mengde aktuelle politiske og sosiale spørsmål, helt i stil med det vi her på bloggen kaller Biblioteket tar saka-nettsteder. Med unntak av at de altså ikke er tilknytta konkrete offentlige bibliotek.

En av de andre som de siste dagene har studert og skrevet om dette, er Tobias Willstedt på bis-bloggen. Han minner samtidig om Christian Lauersen, direktør ved Roskilde universitetsbibliotek, som i et blogginnlegg i august er en av dem som etter hvert reiser sterk tvil omkring fagets inngrodde doxa – “biblioteknøytraliteten”.

One Trackback to “Rebelske referansebibliotekarer”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: