Bibliotekets omverden på godt og vondt

scenario abmu 2006

Ikke den svenske rapporten, men norske ABMUs scenarier fra 2006. Sånt savnes i dagens svenske rapport.

Bloggeren var i Stockholm i forrige uke og fikk førstehånds inntrykk fra det omfattende arbeidet med den nasjonale bibliotekstrategien der borte. Konkret handla det om at kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Miljöpartiet), i universitetets store aula med over 500 tilhørere, fikk seg overrakt en delrapport om bibliotekets (alle bibliotektypenes) omvärdsanalys. Dette førte i dag til et intervju med undertegna i tidsskriftet Bibliotekarens nettutgave, om sterke og svake sider ved dokumentet.

Vi siterer oss sjøl (med forbehold om at vi ennå ikke har lest alt i den nærmere 500 sider tjukke boka):

“– Det meste av viktige problemstillinger er nevnt i rapporten. Men de store eksistensielle utfordringene for bibliotek kan det se ut til at de legger liten vekt på. Sluttkapittelet med konklusjoner blir derfor litt slapt. Jeg hadde venta meg noen scenarier, for eksempel med utviklinga i Storbritannia som «worst case». Og de store utfordringene som ligger i dominansen som Google, Facebook og Amazon utgjør i informasjonsformidlingen. Hva med bibliotekenes forhold til digitalisering og nettnøytralitet?”

houellebecq

“Library Fair”, et av scenariene til ABMU fra 2006 (NB: Før Facebook!) var tildels grusom lesing. Med blant annet referanse til Houellebecqs dystopiske romanverden. Her bloggerens eksemplar av “De grunnleggende bestanddeler”, med rekordmange “huskelapper” til roman å være!

Oppslaget i Bibliotekaren dekker også andre viktige bibliotektildragelser “over Kjølen” akkurat nå, ikke minst den nesten-bibliotekmilliarden til kommunal bibliotekdrift som samme minister offentliggjorde fredag.

2 Trackbacks to “Bibliotekets omverden på godt og vondt”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: