Gladnytt om britiske bibliotek?

lincolnshire demoEtter måneder med stadig mer nedslående nyheter fra Det forente dronningdømmet over Nordsjøen kan vi i dag formidle et slags gjennombrudd og lys i tunellen for alle bibliotekvennene og fagfolka som slåss for å beholde lokale bibliotek og imot privatisering og «frivilliggjøring». Det dreier seg om at den britiske «skyggeministeren» for kultur, Kevin Brennan fra Labour, 9.10. i bransjeorganet The Bookseller skreiv at de, hvis de får makta ved neste valg i 2020 eller når Theresa Mays ferske mindretallsregjering har fått nok, vil innføre høyere standarder for folkebiblioteka.

Han skriver han tror …

… at roten til den sittende regjeringas likegyldighet er en grunnleggende misforståelse i kulturdepartementet: De ser ut til «å to-dele kultursektoren i institusjoner som tjener penger, og de som koster penger. Ifølge logikken deres faller bibliotek i den andre kategorien. Dette kan føre til oppfatningen av bibliotek som subsidierte spissfindigheter som kan skjæres vekk i tider med stram økonomi».

Da høyresida tok makta i 2010 og kutta 28% i overføringene til kommunene og vedtok lover som premierer kutt og privatisering, var ikke Labour istand til å opponere. Men etter at Jeremy Corbyn ble partileder har stemninga snudd. Og nylig så vi at Corbyn er mer populær enn statsminister Theresa May.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: