Sverige: Statlig milliard til DRIFT av bibliotek

øremerke sau

Omtrent eneste form for øremerking på norsk

Sverige markerer seg som annerledesland når det gjelder folkebibliotek: I dag, 16. januar, gikk Kulturrådet i Stockholm ut med signaler om hvordan de 225 årlige millionene skal brukes i 2018, 2019 og 2020. Rådet bekrefter den tidligere informasjonen fra flertallet i Riksdagen og fra kulturministeren og sier at “bidragen ska utjämna ojämlikheter och lägga grunden för en långsiktigt stärkt biblioteksverksamhet i hela landet”.

Da vi blogga om dette i september sa initiativtakerne i partiet Vänstern (SVs søsterparti) at pengene “kan till exempel handla om att starta nya verksamheter, förändra öppettiderna, se till att bokbussen kommer till orten på landsbygden eller skaffa fler bokbussar”. Altså ikke primært til prosjekt, slik de statlige midlene blir brukt som Nasjonalbiblioteket vårt disponerer.

Foran det norske stortingsvalget i høst var fire småpartier mer eller mindre positive til svenskliknende øremerking til kommunal bibliotekdrift. Nå har Venstre, ett av de ivrigste, gått med i regjeringa, men tydeligvis ikke fått gjennomslag for noe sånt.

Apropos norsk øremerking: Like før jul ble rapporten Områdegjennomgang av øremerkede tilskudd til kommunesektoren overlevert kommunal- og finansdepartementa. Her går det fram at de øremerka statsmidlene til ulike formål utgjør 44 milliarder eller ca. 3 prosent av statsbudsjettet. Og regjeringa vil redusere dette med 5 enda milliarder.

2 Trackbacks to “Sverige: Statlig milliard til DRIFT av bibliotek”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: