Diskriminerer? Vi?!

Tobias Willstedt er i dag på bis-bloggen med omtale av en US-amerikansk undersøking om diskriminering mellom biblioteksansatt og -bruker. Eksempelet hans handler om skriftlig kommunikasjon: Forskjellene er ikke store, men store nok til ikke å kunne avfeies: Noen flere av dem med typiske «hvite» navn får svar på spørsmål enn dem med «svarte». 69 mot 65 %. Og de «hvite» spørrerne får oftere hilsningsfraser i svara.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: