«… gi folk mer enn de veit at de trenger …»

sira myhre deichman

ASM på bibliotekmøte for ti år siden

Samtidig med lanseringa i går av nye norske e-bøker i folkebiblioteka har nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre en spalte i Dagsavisen med tittelen «Størst av alt er kunnskapen.» Her oppklarer han ett av spørsmåla vi stilte tidligere i dag, nemlig om kulturfondordningas framtid, mens han om prisspørsmålet sier at det blir «en liten sum til forlag og forfattere for hvert utlån».

Sira Myhres tekst er ellers et godt sitérbart forsvar for fortsatt bibliotek og folkeopplysning. Han skriver blant annet:

«Vi kan ikke lage en app som tar seg av formidlingen av litteratur og kunnskap ut til barn og unge, eller som sikrer at folk finner de bøkene som vil gi dem de beste leseopplevelsene. Apper er utmerka til å ordne opp i problemer vi vet om, oppgaver vi trenger å løse, behov som er umiddelbare. Men de virker ikke om vi sjøl ikke veit at vi trenger det de leverer. Og det er poenget med folkeopplysning. Det er å gi folk mer enn de veit at de trenger, fordi samfunnet blir bedre jo mer folk leser, kan og veit.

… Hvis vi skal nyttiggjøre oss disse redskapene, trenger vi mer enn noe framtidas folkeopplysere. De er ikke digitale, men fysiske mennesker, svært mange av dem ansatte i norske bibliotek. For framtidas folkeopplysning er ikke annerledes enn fortidas. Det er fortsatt institusjoner, organisasjoner og personer som formidler med innsikt, lyst og glede til andre. Og fremst av disse står bibliotekene.

– – –

PS: Følgende påstand stusser vi derimot på:

«… det meste [tyder] på at sjøl om teknologien forandrer seg, så forandrer ikke verken folk eller samfunn seg grunnleggende av den grunn. Få ting illustrerer det bedre enn bruken av bibliotek og kunnskap. Bibliotekstatistikken viser at av de om lag 17 millionene utlån som gjøres i året, er det bare en halv million som er utlån av e-bøker.»

Med tanke på mengdene av trykte bibliotekbøker i forhold til de (hittil) svært beskjedne samlingene e-bøker (både når vi ser på eksemplarer/lisenser og titler), syns vi ikke brøken 1/34 er så dramatisk.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: