Bibliotekløfter i fritt fall

Trine_Skei_Grande_(bilde_01)

Foto: Audun Halaas/Venstre CC 2.0.

Trine Skei Grande har gjort sitt første intervju som kulturminister der hun sier mer enn en bisetning om bibliotek. Tidsskriftet Kampanje gjengir NTBs intervju. Her tar hun først forbehold om fjerninga av moms på e-bøker: « … jeg kan ikke love noe som er i budsjettet før budsjettet kommer.»På spørsmål om hun er bekymret for at mange bibliotek vil forsvinne som følge av kommunesammenslåingene, bekrefter hun at: «Ifølge loven skal det være et bibliotek i hver kommune, det vil si at lokalpolitikerne kan velge å legge ned bibliotek med loven i hånd når to kommuner blir til en.»

Og videre:

« – Jeg tror at lokalpolitikerne kommer til å være opptatt av bibliotekene sine. Det som er en utfordring rundt omkring, er at en har hatt for små samlinger, for dårlig kvalitet og for lite fagfolk. På de plassene en virkelig satser og har fagfolk, eksploderer bruken. Det viktigste er kvaliteten, ikke antall bokhyller eller avdelinger.»

Veldig klar tale er dette ikke, men vi må kunne utlede at vi strengt tatt ikke trenger alle biblioteka vi har i dag (sjøl om antallet er halvert de siste 35 åra: I 1981 var det 1377 bibliotek, i 2016 676).

Og det må vel bety at de kommunene som ikke har hatt råd eller ikke har ønsket å satse på bibliotek, har full rett til å fortsette med det. Den tidligere forkjemperen for en bibliotekmilliard skal ikke blande seg i sånt.

PS:

Vi tok feil, dette var ikke det første TSG-intervjuet om bibliotek etter at hun tiltrådte. Hun snakka også med Lasse Midttun i Morgenbladet 2. februar. Her kan abonnenter lese blant annet at hun, på linje med Abid Raja, bekrefter at «Når vi snakker om nye modeller for drift av bibliotek, handler det absolutt ikke om å åpne for konkurranseutsettelse. … Derimot kunne jeg godt se på et samarbeid hvor private biblioteker og fagboksamlinger ble knyttet mer opp til bibliotekvesenet. For ikke å snakke om et nærmere forhold mellom akademiske biblioteker og folkebiblioteker.»

Vi kunne raljert over påstanden at «fagboksamlinger» i dag ikke er nært knyttet til bibliotekvesenet, men kanskje hun veit noe vi ikke veit?

Hvilke viktige private norske bibliotek hun tenker på, skal være uvisst.

Til slutt velger vi å forstå dette positivt:

«[Midttun:] – Vil det være aktuelt å slakke på kravene til det bibliotekarfaglige?

[Skei Grande:] – Nei, jeg mener jo det er en klar sammenheng mellom bibliotekarkompetanse og pedagogikk. Og en død boksamling er ikke et godt bibliotek.»

2 Trackbacks to “Bibliotekløfter i fritt fall”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: