Archive for ‘Regjeringa2018’

april 16, 2018

Kroken på Venstredøra

Partiet Venstre har altså hatt landsmøte, og det de nå mener om bibliotek viser at nedlegginga av «bibliotekpartiet» Venstre er fullført. Utviklinga har hatt fire faser:

  1. Under valgkampen i 2013 var Venstre, sammen med SV, de fremste politiske pådriverne for den statlige bibliotekmilliarden, for øvrig inspirert av en kronikk av Ingeborg Rygh Hjorthen, daværende leder i Norsk Bibliotekforening.
  2. Under valgkampen i fjor var de mindre tydelige, men ville fortsatt «Styrke bibliotekene gjennom et nasjonalt løft for folke- og skolebiblioteker».
  3. Da de i vinter virkelig kom i posisjon til å bestemme, viste regjeringas «Jeløya-erklæring» ingen tegn til milliard eller konkrete løft.
  4. I uttalelsen om kultur på landsmøtet nå i april 2018 har Venstre senka ambisjonene sine til regjeringas nivå og er tilbake til like fromme ønsker som de fleste partia på Stortinget.
februar 21, 2018

Og det ble lyd?

Klassekampen følger opp e-lydboka i dagens avis: Kulturminister Skei Grande og nasjonalbibliotekar Sira Myhre forteller nå at de lenge har hatt planene klare for e-lydboka til alle bibliotek. Noe de har valgt å ikke nevne tidligere, heller ikke da den lydløse søstera ble lansert i forrige uke.

Klassekampen har tilgang til det årlige «oppdragsbrevet» fra departementet til NB, der det står at «det er et mål at modellen skal balansere bibliotekenes behov for å tilby gratis utlån av lydbøker mot forlag og forfatteres kommersielle interesser.» Grande vedgår at «dette kan være en vanskelig balansegang, men at det likevel er mulig å finne gode løsninger.»

Dette kan virke lovende. Men da gjenstår det «bare» at det enkelte forlaget og det enkelte biblioteket kan følge opp. Lite tilsier at norske folkebibliotek får bedre økonomi framtida, og i gårsdagens avis var forlagssida ved Kristenn Einarsson klar på at «det er svært kostbart å produsere lydbøker. Det tilsier at det blir atskillig dyrere å låne ut disse enn vanlige bøker».

I går sa NBF-leder Schjeide til Klassekampen at «både Sverige og Danmark har fått på plass avtaler om utlån av innspilt litteratur.» Men trass i dette er bibliotektilbudene svært begrensa.

februar 19, 2018

Bibliotekløfter i fritt fall

Trine_Skei_Grande_(bilde_01)

Foto: Audun Halaas/Venstre CC 2.0.

Trine Skei Grande har gjort sitt første intervju som kulturminister der hun sier mer enn en bisetning om bibliotek. Tidsskriftet Kampanje gjengir NTBs intervju. Her tar hun først forbehold om fjerninga av moms på e-bøker: « … jeg kan ikke love noe som er i budsjettet før budsjettet kommer.»På spørsmål om hun er bekymret for at mange bibliotek vil forsvinne som følge av kommunesammenslåingene, bekrefter hun at: «Ifølge loven skal det være et bibliotek i hver kommune, det vil si at lokalpolitikerne kan velge å legge ned bibliotek med loven i hånd når to kommuner blir til en.»

Og videre:

read more »

februar 7, 2018

Driftsmodeller etter Jeløya?

reol jeløya

Bibliotek på gli, Jeløya, 2018

Venstres Abid Raja forsikrer altså i en artikkel på Periskop.no at den nye regjeringa ikke mente finansielle modeller da de i «Jeløy-erklæringa» gikk inn for «nye modeller for drift av bibliotek». De mente sånt som «prosjektene på Tøyen og Furuset».

Jo, Furuset har kanskje et snev av ny driftsmodell over seg, i og med kombinasjonen bibliotek og aktivitetshus, og samtidig et sterkt innslag av frivillige i sistenevnte. Men Biblo på Tøyen: Er det en ny og spennende driftsmodell at ingen av de ansatte er bibliotekarer?

Men problemet med regjeringas utvanna driftsmodell-begrep er: Hvilket uttrykk kan ordboka tilby når noen vil innføre virkelig nye driftsmodeller? Som konkurranseutsetting, som øker blant annet i Sverige, eller at frivillige overtar hele avdelinger, som i UK? Eller brukerbetaling for én eller flere tjenester, som i flere land vi ofte sammenlikner oss med?

januar 22, 2018

Faren over – foreløpig

Vi har fortsatt ikke fått noe svar fra departementet, men en kulturredaksjon vi kjenner har fått som svar at formuleringa «nye modeller for bibliotekdrift» ikke dreier seg om konkurranseutsetting og privatisering, men om sånt som Biblo på Tøyen.

Dette synes vi er merkelig språkbruk. Men ingenting er bedre enn at privatisering etter blant annet svensk modell, var falsk alarm. Bortsett fra en erklæring der regjeringa går aktivt imot konkurranseutsetting av bibliotek og klargjør for kommunene at dette ikke er aktuelt.

januar 21, 2018

Lars Egeland konfronterer Venstre

I et innlegg i Tønsberg Blad i går etterlyser NBFs nestleder svar fra Venstre i regjering, både om mysteriet nye driftsmodeller og om «bibliotekmilliarden»:

« – Norsk Bibliotekforening [har] stilt seg i spissen for et krav om øremerkede opptrappingsmidler til bibliotekene. Venstre har støttet dette. I Jeløya-erklæringen er det ikke spor av et slikt ønske.»

januar 21, 2018

Bernhard Ellefsen og Nasjonalbiblioteket

fjell bibliotekMed ujevne mellomrom trykker riksavisene engasjerte forsvarsskrift for folkebiblioteket, forfatta av sentrale kulturpersonligheter. Alle er sjølsagt mer eller mindre lesverdige, og argument for bedre bibliotek er jo bare å velge på øverste hylle. Men tekstene er sjelden såpass analytiske og konkret kritiske som Bernhard Ellefsens Kommentar i Morgenbladet denne uka. Han tillater seg å ikke bare hudflette rikspolitikere, partier og kulturministre, men også de statlige bibliotekmyndighetene, p.t. Nasjonalbiblioteket, for manglende innsats for de lokale biblioteka.

Men er dette rettferdig? Er det i det hele tatt mulig å kritisere en statsetat i 2018 for ikke å løfte fram og regelrett kjempe for noe som helst ute i kommunene? Kan de gjøre noe mer i 2018 enn å være rådgivende? 

read more »

januar 16, 2018

Røgler spør – når vil kulturministeren svare?

Hos Bibliotekarforbundet i dag har forbundslederleder Jannicke Røgler en så utfyllende kommentar som mulig på dette tidspunktet til den nye regjeringserklæringa. Hun skriver blant annet: «En anbudskåt regjering kan fristes til å endre denne paragrafen [paragraf 4 i lov om folkebibliotek] slik at kommuner kan be om tilbud på hele folkebibliotekdriften gjennom Doffin, ikke bare kjøp av enkelte elementer i driften. Dette vil i så fall kaste bibliotekansatte ut i store utfordringer når det gjelder arbeidsforhold, tariffavtaler, lønnssystem, osv.»

januar 15, 2018

Mens vi venter på G… rande?

Tirsdag eller onsdag … eller seinest torsdag … får vi vite hvilke av Norges ledende liberalistiske politikere som kommer og hvilke som må gå fra regjeringa. Noe kulturredaksjonene gjør til en skjebnesak, som om Linda eller Trine vil bety være eller ikke være for hele landets kulturliv. Vi regner, som sagt, med at de tre regjeringspartia mener konkurranseutsetting av kommunale bibliotektjenester når de i regjeringserklæringa snakker om «nye modeller for drift av bibliotek».

Til støtte for dem som ikke ønsker å bruke mer krefter på ministerspørsmålet innen det blir avklart, vil vi bidra med et alternativ. For eksempel: Hvorfor ikke kontemplere over noe BF-leder Jannicke Røgler nevnte i  foredraget sitt under NBFs innspillkonferanse om kulturmeldinga, sitert fra Bibliotekaren:

«Hun understreket poenget med at bibliotek handler om læring, ved å trekke fram New York Public Library:

– I sin nye visjon for bibliotektjenesten står det ingenting om kultur. Alt handler om læring og kunnskap, sa hun».

Her er visjonen. Les den og tenk over den i fem minutter.

januar 14, 2018

Jeløya 2018: Blir kulturpolitikken kunstpolitikk?

jeløya vinter

Vinter på Jeløya

I disse dager opplever Jeløya i Moss stor trafikk av delegasjoner og lobbyister fra interesseorganisasjoner og andre verdig trengende. Og for en gangs skyld i slike regjeringsforhandlinger er kultur et synlig tema. Mye takket være Venstre og Trine Skei Grande, som ifølge seg sjøl og flere kommentatorer er en sterk kandidat til å overta kulturdepartementet. Om det blir enighet, og det ser det ut til å bli.

> Nytt kl. 17 i ettermiddag: Skei Grande & co. har likevel tenkt på bibliotek da de skreiv regjeringserklæring: Men sannsynligvis tenkt feil. De vil ha «nye modeller for drift av bibliotek». Dette lukter konkurranseutsetting etter svensk modell.

Nytt 7. februar: Abid Raja (V) forsikrer at den nye regjeringa ikke mente finansielle modeller da de i «Jeløy-erklæringa» gikk inn for «nye modeller for drift av bibliotek». De mente sånt som «prosjektene på Tøyen og Furuset»

I norske aviser (i Retriever) teller vi 29 oppslag når vi søker på kultur + Venstre + Grande. Men når vi tilføyer «bibliotek», får vi bare ett. Og ser vi for eksempel på to større oppslag i Klassekampen i uka som gikk, er både avisa og politikerne som blir intervjua mest opptatt av vilkåra for kunstnergrupper. Momsfritak for e-bøker ville vært bibliotekvennlig, hvis det ikke var for at forlaga helst ikke vil selge til bibliotek uansett.

Den ene artikkelen der bibliotek er nevnt, er i Dagsavisen 4. januar, under tittelen «Kulturkuttreverseringsministeren«. Ingen andre har funnet grunn til å nevne Venstre som ett av bibliotekmilliard-partia.

12. januar har Klassekampen intervjua kulturforsker Per Mangset, men på konkret spørsmål tror ikke han at Venstre vil bidra til dramatiske endringer i kulturpolitikken:

«– Har Venstre et ufortjent rykte som kulturparti?

– Venstres kultursosiale basis, med velgere fra middelklassen, gjør at de er lydhøre for liberale kulturelle verdier. Men ut fra det jeg har sett, har de ikke markert seg noe voldsomt utover det å reversere kuttene i kulturbudsjettet de siste årene».