Sverige: Venstreblikk på bibliotekstrategien

Vi har et års tid brukt en del spaltedesimeter på den svenske bibliotekstrategien (sluttdokumentet kommer til våren), særlig fordi den er mye mer ambisiøs og grundig enn den NB-konsentrerte norske. Som også har utspilt rolla si om to måneder, uten signaler om noen ny (oppdatering om dette, se kommentar nedenfor).

Men de som ønsker å følge med på den svenske kan nå lese et grundig innspill fra den sosialistiske Föreningen BiS (Bibliotek i Samhälle). Blant annet savner BiS en utredning av privatisert drift som pågår, planlegges og diskuteres i viktige svenske kommuner. Den svenske biblioteklova mangler pålegg om lånesamarbeid, så det er risiko for, sier BiS, at private kan prioritere vekk dette. Det samme gjelder tilbudet til «vissa användargrupper» som de kan skyve over på andre bibliotek.

2 Responses to “Sverige: Venstreblikk på bibliotekstrategien”

  1. Fra årets statsbudsjett:

    Departementet vil sette i gang arbeidet med en ny nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Det er behov for en videreføring av og videreutvikling av tiltakene som ble satt i verk med gjeldende bibliotekstrategi. Tema vil være statens ansvar og oppgaver for utvikling av folkebiblioteksektoren, der en evaluering av gjeldende strategi vil danne grunnlaget for videre tiltak, sammen med innspill fra biblioteksektoren og andre relevante aktører.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: