Utrendy, men flott!

Kommunal Rapport melder i formiddag at «Staten gir 14 millioner kroner til 27 skolebibliotek i kommuner som har en plan for å bruke bibliotekene i opplæringen.» Vi må håpe erfaringene derfra kan brukes som et korrektiv til den generelle ipadiseringa av skolen, og mot fjerning av skolebibliotekarstillinger i Bærum og andre steder.

Men vi leser ingenting om rapportering og oppfølging i oppslaget. Får håpe det bare kom vekk for dem.

Samtidig: 14 millioner blir ikke mye penger når vi for eksempel …

leser Sandefjords Blad i dag: «Kostnadene for å sørge for at hver elev [i Sandefjord, vår merkn.] får sin egen PC [ellers i artikkelen heter det nettbrett, vår merkn.] er anslått til 3,6 millioner kroner. Med et elevtall på ca. 7.000 der alle har sin egen enhet, vil det med en beregnet levetid på mellom tre og fire år koste ca. 8 millioner kroner i årlige utskiftinger.»

PS: Vi fikk en reaksjon på tittelen ovenfor. Vi presiserer at vi ikke mener skolebibliotek er utrendy, men vi registrerer at nettbrett, nettlesing og digitale læremidler er en stadig sterkere trend i pedagogiske kretser. Og blant finansrådmenn og tydeligvis politiske flertall i mange kommuner. Tirsdag meldte Budstikka at «60 kommuner vil være med når Bærum skal gjøre innovativ anskaffelse av digitale læremidler.»

 

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: