Kulturmeldinga: Biblioteklova består

Skjermbilde 2018-11-23 17.17.27

Jf siste avsnitt

Skei Grandes kulturmelding ble lagt fram i dag. Etter første gangs gjennomsøking og sporadisk lesing kan vi i alle fall si «faren over» om ett usikkerhetsmoment: På side 91 (i pdf-en/trykt utgave) heter det at «Det er ønskjeleg å halde på særlover med føresegner for enkeltområde som arkiv og bibliotek.»

Da har kulturminister Skei Grande ikke fått gjennomslag for Venstres utspill til Stortinget i fjor om å «vurdere ein revisjon av kulturlova, der ulike kulturtiltak, herunder relevant lovgjeving om arkiv, bibliotek og museum, vert sett i samanheng …». Trass i at det ble enstemmig vedtatt. Noen revisjon av biblioteklova ser heller ikke ut til å være nevnt. Da har vi fortsatt en god formålsparagraf og kompetansekravet har motstått ytterligere angrep.

Mye takket være et par organisasjoners gode lobbyarbeid.

Digitalisering er viktig i denne meldinga, og her er Nasjonalbibliotekets virksomhet nevnt flere ganger.

Folkebiblioteka har ikke noe eget hovedkapittel og er mest omtalt i kapittel 11 – Danning og demokratibygging (side 79 ff i pdf/trykt utg.). Her får vi blant annet bekrefta …at arbeidet er i gang «med ein ny nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020–2023. Strategien skal byggje på dei grepa som blei tekne i nasjonal bibliotekstrategi for 2015–2018, og vil leggje ein plan for korleis staten best kan medverke til ei god utvikling av folkebiblioteka og inspirere kommunane til eiga satsing.»

Flere har påpekt at navnet Nasjonal bibliotekstrategi er misvisende på dagens dokument, da den aller mest handler om Nasjonalbiblioteket. Denne kritikken får neppe noen virkning for den nye heller, og vi må leve med at noen bibliotekstrategi som i Sverige, der de går grundig inn på alle slags bibliotektjenester på lokalt nivå, det får vi ikke.

I samme avsnitt heter det at «Det er behov for ein offensiv bibliotekpolitikk for å utvikle folkebiblioteka vidare som relevante og viktige institusjonar i framtida.» Men etter Skei Grandes fulle firsprang bort fra «bibliotekløftet» og den tilhørende «bibliotekmilliarden», blir dette bare romling av tomme tønner.

Folkebibliotek i Norge, og de fleste land, er for lengst solid plassert og isolert i den enkelte kommunen.

I sånne stunder er det vemodig å tenke på en pressekonferanse for fem år siden. Riktignok uten klappsalver da heller, fra daværende kulturminister Hadia Tajik.

2 Responses to “Kulturmeldinga: Biblioteklova består”

  1. Bibliotekarforbundet har kommet med sine foreløpige betraktninger om Kulturmeldingen http://bibforb.no/kulturmeldinga-rorer-ikke-folkebiblioteklova/

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: