Et ærlig forsøk av SV, men dessverre

Redaktør Erling Bergan har i Bibliotekarens nettutgave i dag kommentert behandlinga i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget av SVs sjupunkts forslag om et bibliotekløft fra april i år. I komitéinnstillinga fikk SV bare støtte fra Senterpartiet.

Bergan skriver blant annet: «Men betyr det at det var bortkastet av SV å fremme forslaget? Nei, ikke nødvendigvis. For arbeidsmåten i slike saker tvinger partiene på banen i bibliotekpolitikken. I innstillingen gjengis nemlig synspunktene til alle partiene som er representert i Familie- og kulturkomiteen (som er alle bortsett fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt), hvilke forslag de har fremmet alene eller sammen med andre partier.»

Ut fra dette leser han at:

« … kampen for statlig øremerking av midler til kommunal og fylkeskommunal bibliotekvirksomhet, som bibliotekorganisasjoner har argumentert for i svært mange år, ser ut til å være en politisk blindvei i årene som kommer, slik det har vært i årene vi har bak oss.»

Men samtidig at:

«… det [er] satt endelig punktum for tvilen som oppstod etter Jeløya-erklæringen, som ville satse på folke- og skolebibliotekene gjennom «nye modeller for drift av bibliotek». Det er altså ingen tjenesteutsetting (outsourcing) på gang med denne regjeringa.»

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: