Bort med bøtene!

Skjermbilde 2018-12-06 22.03.46

Fra ei utstilling i Drammensbiblioteket

Dagens foredrag fra TED handler faktisk om overdagspenger! Library fines. På 13 minutter og 53 sekunder imøtegår bibliotekaren Dawn Wacek fra La Crosse, Wisconsin, USA, alle argumenter for bibliotekbøter. Kutt dem ut! Er den klare beskjeden. Det lønner seg på alle måter.

I denne byen med 50 000 innbyggere pluss omland hadde 10 000 lånere slutta å bruke biblioteket fordi de hadde ei eller flere bøker de ikke hadde levert. Og dette er de fattigste og ressurssvakeste, de som trenger biblioteket mest.

>> Nytt 11.12: Også i Sverige og UK: Bibliotek-bøter lønner seg ikke.

11 Responses to “Bort med bøtene!”

 1. Og i Norge er dette for lengst gjennomført ved Asker bibliotek, som var først ute tror jeg- og Tønsberg og Færder bibliotek, fra 20. august 2018.

 2. Dette er veldig interessant! Jeg skulle likt å vite hvor mange voksne som avstår fra å bruke norske bibliotek pga frykt for gebyrene og i hvilken grad det går ut over barna sin tilgang til biblioteket. Vi har vel alle møtt noen i skranken som sier de ikke vil at barna skal låne, men savner skikkelig kunnskap om det. Hadde også vært interessant å vite hvor mye norske lånere har utestående/hvor mange uløste inkassosaker som er knyttet til bibliotekbruk og hvilke konsekvenser dette får for folk også utover at de ikke lenger kan låne på biblioteket. Har selv erfaring med bibliotek som budsjetterer med overdagspenger, men hva med en analyse av hvor mye det koster å administrere dette? Vil fryktelig gjerne høre erfaringer fra både Asker og Tønsberg og også noe veldig gode argumenter for å fortsette med denne skikken.

 3. I saksframlegget til bibliotekstyret for Tønsberg og Færder bibliotek la jeg fram en del vurderinger, og presenterte også hvor mye vi hadde utestående av gebyrer. Det var et anselig beløp, og det viser seg jo at vi ikke har gode nok rutiner for innkreving av ordinære purregebyr – det vil si, så lenge vi ikke sperrer låneren inntil gebyret er betalt. Etter tre år skal gebyrene slettes – der viste det seg at vi helle rikke hadde gode nok rutiner. Det viktigste argumentet for å fjerne purregebyr, var at dette ikke lenger er et viktig verktøy for å få god omløpshastighet på samlingen. Kostnadene ved å sende purringer pr sms og epost er lave, sammenliknet med hva det kostet tidligere. Vår erfaring er at det oftest er selve purringen som gjør at lånerne leverer, ikke purregebyret.

  De fleste kommunale virksomheter har et krav om inntjening – vi budsjetterer med overdagspenger som inntekt, men har over tid fått “lov til” å redusere beløpet. Jo enklere vi gjør det for folk å fornye selv, jo mindre purregebyrer blir det jo. Vi har valgt å fjerne purregebyr helt fra og med august, men når vi etter to purringer sender erstatningskrav, legger vi på 200 kroner i administrasjonsgebyr. Det må betales uansett, da blir vi strenge. Vi regner med å få inn like mye på dette administrasjonsgebyret som vi tidligere fikk inn i form av overdagspenger.

  En annen grunn til at vi ønsket å fjerne purregebyret, er å effektivisere skrankeoppgavene. Vi merker godt at disse transaksjonsoppgavene er borte i skranken – og det er også et viktig regnestykke, Jeg kan ikke tallfeste dette, for da vi tok overdagspenger, kom noe inn via MappaMi, og noe ble betalt over disk.

  Inkassosaker er en helt annen sak – da er det snakk om erstatningskrav, ikke purregebyr. For det er vel ingen som sender ubetalte purregebyr til inkasso?

 4. Hei,
  Litt sent her fra Asker, men måtte gå litt i arkivene. Asker bibliotek kuttet gebyrene i 2015. De ble fjernet i forbindelse med at kommunestyret behandlet brukerbetalingen for innbyggere i forbindelse med budsjett og handlingsplan i desember 2014.
  Lånere får i dag et varsel om forfall 3 dager før utlånstiden forfaller. 3 dager etter får de en purring med 0 kroner, og etter 7 dager til får de nok en purring på 0 kroner. Når vi teller en uke uke til sendes regning fra kommunens regnskapsavdeling. Vi definerer når lånene forfaller i bibliofil og når det genereres fakturaer i agresso. Denne håndteres av regnskapsavdelingen. De fakturerer da etter våre satser, og legger på 100 kroner som skal dekke deres kostnader i forbindelse med fakturering. Som i Tønsberg må administrasjonsgebyret betales uavhengig av om man leverer boken eller ikke.
  Etter å ha pratet med kollegaer har jeg fått tilbakemeldinger på at konfliktnivå i dialogen med lånere i biblioteket er blitt lavere etter at man fjernet gebyrene, og det er jo både energikrevende og utmattende for personalet. Det som imidlertid er en utfordring er at mange ikke forstår at de purringer på kr 0 er en purring, så de forstår ikke det direkte kravet om erstatning av materiale på første regning. Her har vi en kommunikasjonsjobb å gjøre.

 5. Sunndal folkebibliotek stoppede med purregebyrer pr 1.1.2018.
  Sender kun purringer pr sms.
  Vi har fortsat fakturagebyr.

 6. Interessant, Tone og Siri. Her i Levanger går vi no inn i ein hybrid frå og med 2019: For ungar blir førehandsmelding (3 dagar føre), 1. og 2. purring gratis (14 + 14 dagar), mens 3. purring blir 50 kr. Deretter går det til innkreving frå kommunekassa. Hittil har vi hatt 0 for førehandsmelding, 20 kr for 1. purring + 20 kr for 2. purring og deretter innkreving. For vaksne gjer vi det som før. Ungar skal sleppe å høyre at dei skuldar pengar når dei står i skranken med klassekameratane sine.

  Eg er interessert i dei hyppige purringane til Asker – gjer det at ting kjem inn fort, eller gjer det at det blir sendt veldig mange fakturaer som krediterer etter innlevering?

  • De to første årene var det relativt høye “inntekter” på erstatningskrav. Det siste året ser jeg at det har avtatt en del, og folk har generelt blitt flinkere til å levere bøkene etter påminnelser. I forhold til krediteringer er det svært få, og den dialogen går gjennom oss, helt frem til kravet er oversendt Lindorff fra kommunen. Da tar ikke vi lenger i saken.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: