Bibliotekets eigenart

Frå Moss bibliotek og ut

Dette kjem tydelegare enn nokon gong fram i denne annonseringa i dag av ein “biblioteksjefplakat” frå dei tre fagforbunda som organiserer bibliotekarar og Norsk Bibliotekforening. Initiativtakarane “har sett seg lei på at et økende antall biblioteksjefer opplever at de mister myndighet over eget fagområde eller at de blir tillagt andre fag- eller ansvarsområder som en utvidelse av biblioteksjefstillingen. Områder som i utgangspunktet ikke defineres som bibliotekfaglige kjerneoppgaver.”

PS: Her kunne ei eksempelsamling vore på sin plass. Eventuelt anonymiserte. Vi opnar for dette i kommentarfeltet nedanfor.

Dette dokumentet kjem i rett tid, for aldri har bibliotekfeltet vore så dynamisk, på godt og vondt. Ta berre dette med …møteplassen og arrangementa. Eit av punkta i plakaten lyder: “Biblioteksjefen er ansvarlig for alle arrangementer i biblioteket.” Her kan det vere grunn til å minne om utdjupinga frå dåverande kulturminister Widvey. I Bibliotekforum nr. 3, 2014, kort tid etter lovrevisjonen som gav oss “debattbiblioteket”, slog ho fast:

«Det er biblioteksjefene selv som velger og prioriterer hvordan de vil oppnå målene i den nye formålsparagrafen … biblioteksjefen skal stå fritt til å planlegge aktiviteter ved et folkebibliotek. Bibliotekledelsen … vil innta en redaktørliknende rolle». (Vår utheving)

PS: Ein som har brukt ein stor del av forskarkarriera si på identiteten til biblioteket og biblioteksjefen er Joacim Hansson ved universitetet i Växjö. Vi intervjua ham i fjor, og eit godt boktips er Libraries and identity : the role of institutional self image and identity in the emergence of new types of libraries.

PS: Følg bloggen via epost, saman med p.t. 747 andre: Gå til kolonna til høgre og skriv inn e-postadressa di.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: