Ryggsekklån med prioriterte mål

Ryggsekk, men for liten til aksjonistisk lån av 50 bibliotekbøker, som er maks-talet for heimlån i Sthlm.

I førre veke hadde vi ein on the spot reportasje om bibliotekkampane i Stockholm. Denne prosessen viser seg å ha fleire fasar. No midt i juli er ein låneaksjon i gang ved avdelinga Internationella biblioteket (IB), og denne får i dag god dekking i riksavisa Dagens Nyheter.

DN på Nett har betalingsmur, men med vener i bibliotekvesenet er slikt problemfritt. Vi les i oppslaget blant anna at bøker som ikkje har vore utlånte på fem år skal prioriterast i kasseringa som trengst når IB skal flytte til nokre mykje mindre lokale. Så svarer aksjonistane med å oppmode folk til å låne med seg akkurat desse bøkene.

Vi siterer vidare DN om IB-alvoret:“En av initiativtagarna till protesten mot flytten av IB är Sofia Iaffa, doktorand i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, som säger till DN att huvudfrågan är att personalen och böckerna ska få finnas kvar på samma plats.

– Det är det som är unikt med Internationella biblioteket. Om böckerna och personalen fördelas på flera olika enheter försvinner själva poängen – ett internationellt och nationellt bibliotek med ett mångspråkigt utbud och en samordnad vägledning för låntagarna. Därför ser vi det här som en nedläggning, maskerad som flytt.” (vår utheving).

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: