Stortingsvalget, gratisprinsippet og øremerking til bibliotekdrift

Thomas_Keene_in_Macbeth_1884_Wikipedia_crop

Joda, bak ei lenke i nest siste avsnitt, fins det en referanse til Macbeth

Deichmanske biblioteks Litteraturblogg har anmeldt de nåværende stortingspartienes pluss Rødts valgprogrammer foran Stortingsvalget, fra et bibliotekståsted. Rangeringa deres samsvarer bra med vår da programmene forelå i mai; de tre småpartia MDG, SV og Rødt er best, mens de to store, H og AP er helt på bånn.

Det er våkent av Deichmanbloggerne å oppdage at AP og H faktisk har fjerna støtte til gratisprinsippet, som de tidligere har hatt. Kan det bety noe? Er det mulig at det jobbes i kulissene med å finne “løsninger” på problemet at forlaga lar biblioteka få låne ut få e-bøker og ingen e-lydbøker, gjennom å lempe på gratisprinspippet for disse medietypene? Tilsvarende kulturminister Langslets (H) planer om å innføre brukerbetaling for videokassetter i 1985.

FrP har faktisk med gratisprinsippet. Men de gjør det lett for seg ved å mene at “aktiviteter med rene underholdningstilbud som konkurrerer med privat næringsliv, med fordel kan reduseres”. De konkretiserer dette til å gjelde “dataspill, cd, dvd osv”. En økonomisk begrunnelse nært beslekta med den bokbransjen nå anfører for sterk begrensning av gratis utlån av e-litteratur.

Men dette kan fort ende opp som konspirasjonsteorier. Viktigere tror vi det er å bedømme partiene, og den kommende regjeringa, ut fra vilje til et skikkelig bibliotekløft. Øremerking til drift, til flere stillinger osv., sånn småpartiene går inn for. Faktisk både APs to støttepartier, SV og Rødt, og vippen-partiet MDG.

Den britiske bibliotekbloggeren Leon Bolton funderte nylig på om all klaginga hadde noe for seg, når det gjelder nedskjæringene, nedleggingene og privatiseringa av folkebiblioteket i øyriket. Han siterte folk og instanser som mener at man heller må ta det med det gode. Konklusjonen hans var at problemet sannsynligvis er at de har feil regjering. Og det stemmer at det er Toryene, de konservative, som starta den virkelige raseringa av både bibliotek og øvrig velferdstilbud i 2011. Han sier det ikke rett ut, men vi kan utlede at en kommende regjering med sånne som Corbyn i ledelsen, bør kunne snu trenden.

Hvis Støre blir statsminister, har Rødt, SP, SV og evt. MDG et stort bibliotekansvar. Også. Og et bibliotekløft er småpenger! Men i en kamp for å sikre Velferds-Norge, står folkebiblioteket helt sentralt.

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: