Bibliotek etter Korona?

Kommunal Rapport siterer i dag KS som har rekna ut at «bortfall av foreldrebetaling [vil] for barnehage og SFO kunne gi kommunene et bortfall av inntekter på anslagsvis 700 millioner kroner pr. måned». 

Regjeringa gir no oljefondpengar til næringsliv, kulturliv og idrett, men biblioteka sine gratis tenester betyr jo ikkje økonomiske tap for nokon, så der er det ingenting å kompensere for i denne situasjonen. Men korleis skal Noreg få biblioteka på beina igjen etter at dette er over, når kommunekassene er endå meir slunkne?

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: