Abid Raja – tidenes mest spandable bibliotekminister

Skjermbilde 2020-03-23 15.08.38

>> Vi har seinare, i ulike samanhengar, justert denne karakteristikken av Abid Raja.

Aftenposten no i føremiddag: «Krisepakke til bibliotekene. Alle skoleelever får digital tilgang hjemmefra». Alt er ikkje like tydeleg i dette lille oppslaget, men på NB si heimeside får vi detaljane.

I forhandlingane med Kopinor og bokbransjen har dei oppnådd betre tenester når det gjeld utnytting av pliktavleverte e-eksemplar, men avgrensa til skoleelevar, studentar og forskarar. Ein må forstå det slik at det gjeld alt dei har og det som kjem til i perioden. NBF sitt krav om at dei pliktavleverte bøkene skal gjelde alle, har ikkje fått tilslutning,

I tillegg får folkebiblioteka 20 millionar til kjøp av kommersielle e-bøker og e-lydbøker. Det er interessant at fylkesbiblioteka her viser seg naudsynte for å få administert dette. Det kjem også 5 millionar til formidling av digitalt innhald. Men vi finn ingenting om rullering av Bokhylla-avtalen, noko som er foreslått av fleire dei siste vekene.

Noko er omdisponeringar på NB sitt budsjett og noko er omdisponering og nokre nye tippemidlar.

Her er detaljane i tiltaka for å styrke det digitale bibliotektilbudet:

«Ekstraordinære innkjøp av e-bøker. Bibliotekene tilføres 20 millioner kroner ekstra til anskaffelse av flere e-bøker, som nå er de eneste bøkene bibliotekene selv kan låne ut til brukere. Bibliotekenes tilbud av e-bøker blir fort lånt ut, og dette vil være et stort løft for tilbudet i hele landet. Midlene disponeres lokalt og deles ut etter folketall. Nasjonalbiblioteket og kultur- og likestillingsministeren oppfordrer landets kommuner og fylker til å bidra med et tilsvarende løft for budsjettene til innkjøp av e-bøker.

Midler til digital formidling via bibliotek. Nasjonalbiblioteket omdisponerer noen av tippemidlene i år til tilskudd til digital formidling og arrangementer på digitale plattformer. Dette vil både øke bibliotekets tilbud og gi inntekter til forfattere og andre som deltar. For å gjennomføre dette utvides Nasjonal bibliotekstrategi og tilførsel av tippemidler til biblioteksektoren med ett år.

Tilgang til pliktavlevert materiale via Nasjonalbiblioteket til forskning og dokumentasjon og annen bruk. Dette gjelder brukere som vanligvis får tilgang via bibliotek. De to lisenstilgangene som er hjemlet i pliktavleveringsloven utvides til fire, som Nasjonalbiblioteket vil administrere via søknader. Et slikt tiltak vil gjøre det mulig å bruke nesten alle digitale tjenester som har vært tilgjengelige i bibliotekenes lokaler, hjemmefra i unntaksperioden. Utvidelsen av antall lisenser skjer som en del av avtalen med forleggere og forfattere.
Se her hvordan du går fram for å få tilgang.

Tilgang til alt digitalt pliktavlevert materiale for skoler, elever, og studenter. Alt publisert materiale som finnes digitalt i Nasjonalbibliotekets samling, vil bli tilgjengelig for skoler, elever og studenter. Tilgangen vil kreve innlogging via Feide-systemet. Nasjonalbiblioteket og utdanningsdirektoratet betaler til sammen tre millioner for denne ekstraordinære tilgangen som er ment å erstatte bibliotektjenestene i landets skoler. Forleggerforeningen og forfatterorganisasjonene har stilt seg bak forslaget og vil sammen med Kopinor og Nasjonalbiblioteket forhandle fram den juridiske og økonomiske modellen for dette krisetiltaket.

Alle tiltak vil bli iverksatt i løpet av denne uka».

5 Trackbacks to “Abid Raja – tidenes mest spandable bibliotekminister”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: