Til arbeidsretten med god dekning

Frå ei bokutstilling om fred og konfliktløysing på Nye Deichman i mai i år

Kva skal til for at pressa skriv om bibliotek? Eit søk på Retriever gir fjorten tusen treff dei siste 365 dagane på «Kultur og underholdning» og sju tusen på «Fritid», men (heldigvis?) berre 641 på «Kriminalitet og rettsvesen». Tjuveri og bråk i biblioteket utgjer det meste her, men i denne gruppa kjem i desse dagar også Bibliotekarforbundet med verkeleg god dekning for saka dei køyrer mot Oslo kommune om å ta del i avgjerder om arbeidstida.

I dag er dette hovudsaka på kultursidene i Klassekampen. For ei veke sidan hadde Kommunal Rapport eit oppslag, og omtrent samtidig Bok og bibliotek på nett. Det same hadde NRK Oslo og Viken og avisa Vårt Oslo. Pluss Fagmagasinet, organ for Forbundet Kultur og information i Danmark.

Gratulere så langt, og stå på!

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: