Lokaldemokratisk bomtur

Ein regjeringsnettstad heiter «Lokaldemokratiet i foregangskommuner». Dette handlar om at: «Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ til et lokaldemokratiprogram (2022-2023). Gode eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele kommune-Norge. Sammen med syv utvalgte kommuner med ambisjoner for å videreutvikle sitt lokaldemokrati – foregangskommuner, vil departementet få frem gode eksempel på hvordan kommunene kan involvere innbyggere på måter som skaper engasjement og tillit». 

Eit program der folkebiblioteka vil stå sentralt! Trudde vi. Men i dei aktuelle dokumenta er det ikkje spor etter b-ordet.

>> Sjå også saka denne veka om Ytringsfrihetskommisjonen som ikkje har stor tru på biblioteket.

Men alle honnørorda vi er blitt vane med, som arena, møteplass, informasjonsutveksling og dialog, blir brukte i full monn. I departementet sitt Debatthefte står det ting som at «Målet er kommuner som har velfungerende demokratiske arenaer, der debatten går friskt, og til beste for innbyggere og lokalsamfunn…. Etabler faste arenaer og møteplasser for både informasjonsutveksling og dialog». Men ikkje éitt ord om biblioteket, ikkje eingong det sterkt profilerte «debattbiblioteket».

Og heller ikkje i andre dokument på nettstaden.

Kan nokon forklare? Er dette eit døme på dårleg kommunikasjon mellom departementa? Eller er det …

… ei medvite vekkprioritering fordi det har vore døme på at bibliotek har arrangert «provoserande» debattar? Eller er det endå eit døme på det Knut Olav Åmås skreiv i ein leiar i Aftenposten i 2008: Biblioteka er «regelrett omringet av festtaler, store ord og velmenende hyllester. Ja, så stor er den tverrpolitiske konsensus om hvor viktige bibliotekene er, så betydelig er den uforpliktende velviljen for denne sektoren, at selv ikke den dyktigste lobbyist greier å skaffe denne delen av Kultur-Norge mer midler.» Og roller. Eller har underteikna misforstått fullstendig?

Eller kan biblioteka i dei sju «foregangskommunane», Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og Vadsø, ta kontakt med arrangørane og få til noko?

4 Responses to “Lokaldemokratisk bomtur”

  1. Det fortjener en forklaring…du burde sende til noen redaksjoner, med kopi til departementet…

  2. Du er på sporet her tror jeg redaktør: «Ja, så stor er den tverrpolitiske konsensus om hvor viktige bibliotekene er, så betydelig er den uforpliktende velviljen for denne sektoren, at selv ikke den dyktigste lobbyist greier å skaffe denne delen av Kultur-Norge mer midler.» Og roller.»

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: