TikTok-nei på biblioteket

Mens norsk presse er breiddfull med justisminister Mehl som vedgår at ho TikTok feil, skriv svenske Magasin K om Daniel Forsman, biblioteksjefen i Stockholm, som «menar att bibliotekens användande [av TikTok] rimmar illa med det demokratiska uppdraget». Trass i at det er eit effektivt medium for å få ungdom til å lese.

Forman meiner «Vi kan försöka lyfta ut det innehåll som finns på Tiktok till andra kanaler som är säkrare och mindre problematiska att använda …  Jag tycker att vi behöver arbeta mer aktivt med att hitta våra egna format och våra egna kanaler på ett annat sätt än vad vi gör idag».

Underteikna håpar då at slike slapstick-toks som på biblioteket i Flen kan bli løfta «till andra kanaler».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: