Ytringsvettplakat i biblioteka?

Ytringfrihetskommisjonen leverte utgreiinga si i august i fjor. Då måtte vi raskt konstatere at den «nye» biblioteklova, med uavhengig møteplass og «debattbiblioteket» osv, ikkje er nemnd med éitt ord. Det einaste som kan kallast positivt nytt om bibliotek, om det passerer høyringa og Stortinget, er punkt «12.7.3 Bedre tilgang til journalistikk i bibliotekene». Det handlar om satsing på blant anna norske tidsskrift.

No er høyringsrunden over, og ei sentral sak i Kommunal Rapport (KR) denne veka (ikkje på ope nett) har overskrifta «Ønsker ytringsvettplakat på skole og bibliotek».

Kommisjonen foreslo to ytringsvettplakatar, éin retta mot arbeidsgivarar og leiarar, ein annan mot arbeidstakarar. Men Farsund ungdomsråd tok fatt i dette og melde:

«Vi syns at kommisjonens forslag om å lage en egen ytringsvettplakat for ledere og ansatte i arbeidslivet (kap. 15), er flott. Så vi vil foreslå at det lages en sånn i en enklere form for barn og unge. Den kunne henges opp på skoler, fritidsklubber og biblioteker».

Flott! Elevane fekk altså gjennomslag i viktige KR, men faren er at …

dette blir alt som kjem ut av prosessen for biblioteka sin del. For det meste anna bibliotekrelevant i høyringssvara (sjå nedanfor) er i ein heilt annan prisklasse, nemleg fullbyrding av folkebiblioteka sitt store demokratiske potensial som vi i dag berre ser konturane av:

Tidlegare har vi blogga om Norsk Bibliotekforening som «mener at bibliotekenes rolle for å sikre ytringsfrihet er underkommunisert i utredningen». NBF sitt høyringssvar er elles grundig og ambisiøst over 8 sider (pdf). Ingenting er gløymt.

Bibliotekarforbundet innleiar også svaret sitt med at «Selv om utredningen er omfattende, og i all hovedsak god, står det overraskende lite om bibliotek». Dei påpeikar at biblioteket har «en helt særegen rolle på grunn av sin lovpålagte uavhengighet». Og er minst like ambisiøse som NBF.

Eit lite PS: Hos NBF finn vi dette stadfesta: «Nasjonalbibliotekets statistikk viser at veldig få av bibliotekenes arrangementer kategoriseres som samtale- og debattarrangement». Dette har vel berre Elin Golten og underteikna vore inne på tidlegare.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: