Bygg det kontroversielle biblioteket!

I NRK P2 Kulturhuset var det 8. januar en debatt om litteraturhus versus bibliotek. Debattanter var biblioteksjefen i Ålesund, Mariann Schjeide, og sjefen for Litteraturhuset i Oslo, Aslak Sira Myhre.

Etter opptil flere sånne debatter de siste åra, men særlig i høst, når flere byer har kommet på banen med egne litteraturhus, kunne dette blitt en reprise på reprisen. Men ett aspekt har ikke før nå blitt såpass tydelig, nemlig bibliotekets forutsetninger for å være kontroversielle (sitert etter hukommelsen):

ASM: Folkebiblioteket trenger 3 typer ressurser (for å fungere bedre som «litteraturhus») , nemlig personale, lokaler som egner seg for arrangement og ikke minst redaksjonell frihet (til å arrangere debatter om hva som helst) (jf også på NRK nett i går).

MS: Vi HAR redaksjonell frihet. Dette er en konstruert problemstilling. … Biblioteket har bøker om alt, fra alle synsvinkler, fra ytterste venstre til ytre høyre, og det samme kan vi ta opp i debatter. Ifølge biblioteklova skal vi stå for «allsidighet og aktualitet». Det er ingenting jeg ikke kunne gjort på mitt bibliotek

ASM: Men i flertallet av landets kommuner er jeg sikker på at det fins politikere som ville som ville reagere. … Det biblioteket i alle fall trenger, er en kultur i å være kontroversielle.

Det siste er det ikke vanskelig å være enig i. Og denne bloggen følger nettopp med på sånt.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: