Gjerstaddebatten

Vårt Land i dag skriver om debattbiblioteket under overskrifta Litteraturhus i små bibliotek. I ingressen heter det: «Biblioteksuksess: Med hjul under bokhyllene, noen klappstoler og en projektor – vipps så er bibliotek landet rundt blitt til litteraturhus».

Avisa tar utgangspunkt i resultatene av Nasjonalbibliotekets prosjektmidler: Biblioteka har «i to år kunnet søke små midler for å gjøre lokalene til en møteplass. Det ser ut til å virke. I fjor var det nærmere 22.000 arrangement i bibliotekene. Dette er en økning på 18 prosent fra året før. Investeringene er de fleste steder på under 100.000 kroner».

Vårt Land intervjuer blant annet Gjerstad folkebibliotek i Aust-Agder: «Gjerstad bibliotek har i to år hatt noe de kaller Gjerstad-­debatten der en bygdeprofil har ledet debattene med aktuelle temaer i kommunen«.

På bibliotekets Facebookside, under «Hendingar», kan vi slå fast at de faktisk har aktuelle, lokale debatter, i motsetning til mange andre, som ofte begrenser seg til foredrag og opplesinger. Foreløpig noterer vi debattinvitasjoner som:

  • «Hvilken skole skal vi legge ned? Kom og se! Kom og hør! Kom og si din mening!»
  • «Kutlurlivet i Gjerstad: I et brev fra representanter fra kommunens kulturliv til Gjerstad kommunestyre, hevdes det at kulturlivet i kommunen nedprioriteres. Et krav stilles om at «Kultursektoren må bli mye mindre fragmentert og den må gis en betydelig høyere prioritet enn tilfellet er nå». Bli med på debatt i Gjerstad folkebibliotek»

Bra!

 

One Trackback to “Gjerstaddebatten”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: