Folkebiblioteket og FAKE NEWS – et tankekors

fake news biblI løpet av vinteren har bibliotekverda flomma over av kampanjer, konferanser og kurs med formål å bekjempe fake news og tilsvarende facts. Men når var det sist at norske folkebibliotek egentlig brydde seg om nyheter og fakta? For det kan jo ikke telles like enkelt som utlån.

Biblioteket omfavna Verdensveven på midten av 1990-tallet, og enkeltbibliotek og nettverk av bibliotek oppretta raskt emneportaler der de anbefalte innhold av høy kvalitet. Bare for å begynne å legge dem ned få år seinere (Bærum biblioteks Nettguide er den eneste overleveren av disse).

Sjølsagt var det vanskelig å konkurrere med den hyperraske, men slett ikke så hypersmarte, søkemotoren til Google. Men, som folk og institusjoner flest, kapitulerte også biblioteket for googlifiseringa av samfunnet. Seinere har ikke biblioteket, bortsett fra en innsats for digitalisering av gamle bøker, klart å fornye tilstedeværelsen sin på Nettet.

I dag handler formidling av informasjon og nyheter mest om å svare på individuelle forespørsler. Som det blir stadig færre av.

Og bare takket være en innovativ leverandør av bibliotekhjemmesider ser vi konturene av ei framtid med integrering av digitalt og trykt innhold i folkebiblioteket.

Men nedenfor, i kommentarfeltet, er bibliotek veldig velkomne med KONKRETE tiltak for formidling av kvalitetssikra nyheter og kunnskap.

Et helt ufarlig sted å begynne er daglig å legge ut, med utgangspunkt i viktige artikler og debatt i lokalavisene, lenker til primærkildene. Lenker unnlater vanligvis avisene å ta med, for havner leserne utenfor avisas nettsted kommer de kanskje ikke tilbake, og da blir det færre klikk på de inntektsbringende annonsene. Men primærkildene vil ofte kunne finnes – av gode bibliotekarer.

De som har lyst på et større publikum kan skrive om ideene eller tjenestene sine i Facebookgruppa Libraries Improving Public Participation and Democracy. Da øker også muligheten for å bli presentert for en møtelyd i Chicago 24. juni.

One Trackback to “Folkebiblioteket og FAKE NEWS – et tankekors”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: