Hva med lokal samfunnsinformasjon når Facebook svekker lokalavisene?

«Stadig flere bruker Facebook til å oppdatere seg på det som skjer i lokalmiljøet. Det kan føre til dårligere informasjonskvalitet, mener medie-forsker».

Dette er ingressen til hovedoppslaget på Klassekampens kultursider i dag.

Det vises til en fersk spørreundersøkelse foretatt ved Handelshøyskolen BI. Ragnhild Kr. Olsen, medieforsker ved BI, sier at «Facebook [er] det klart foretrukne alternativet. De tradisjonelle lokalmediene er ikke i nærheten av Facebook når det gjelder daglige oppdateringer på lokale forhold»,

Og videre: «Lokalavisene har … hatt som oppgave å skape fellesskap og tilhørighet i lokalsamfunnet. På dette området scorer Facebook vel så bra som de tradisjonelle mediene».

Riktignok har lokalavisene større troverdighet blant folk. Og sjølsagt er ikke Rune Hetland, generalsekretær i interesseorganisasjonen Landslaget for lokalaviser, bekymra.

Uansett bør lokale folkebibliotek bidra til å sikre folks tilgang til informasjon og dokumenter. For eksempel ved å være fornuftstroll (!) i Facebookgrupper. Eller ved å opprette tematiske lenkelister og liknende, med pålitelig informasjon. Det vi her på bloggen kaller Biblioteket tar saka.

Apropos dette: Klassekampen har ingen lenke til sjølve undersøkelsen, og heller ikke prosjektet som undersøkelsen hører inn under. Men Nasjonalbiblioteket er en viktig deltaker i prosjektet og kan sikkert sikre at det kommer ut.

 

 
• Undersøkelsen er regi av forskningsprosjektet «Digitization and Diversity» og finansiert av Norges forskningsråd. Der

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: