Kjør slagdrill- og fiskestangdebatt!

I det norske fagmiljøet har debatten om bibliotekutlån av slagdrillerkakeformer, redningsvester og musikkinstrumenter (for ikke å si motorsykler) aldri tatt helt av, men når det nye stortingspartiet Rødt vil profilere seg på bibliotekpolitikk, er det dette de fronter (sant skal sies; i valgkampen var de også tilhengere av bibliotekmilliarden). Til Klassekampen i dag foreslår partileder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes å «gjennomføre en prøveordning med utlån av verktøy, musikkinstrumenter, leketøy eller andre ting, på ti offentlige biblioteker i minst ett år. De fleste av oss eier mange ting som vi bruker veldig sjelden. En drill brukes i snitt 13 minutter av sin levetid. Avfallsmengden blir unødvendig stor når alle disse tingene byttes ut.»

Avisa spør: 

«– Er målet at alle biblioteker skal drive med dette?

– Det vet jeg ikke. Vi ønsker å teste det ut, diskutere det med de bibliotekansatte og høre hvilke erfaringer de gjør seg.»

Det er lett å være enig i at mye burde vært mulig å låne istedenfor å måtte kjøpe. Og vi har alltid, som Karl Marx, ment at hele samfunnet burde vært basert på bibliotekprinsippet. Så hvis biblioteket får et par hundre kvadratmeter ekstra og et par stillinger til utlån og kompetanse på vedlikehold og reparasjon, må det være greit. Men i praksis i dagens Norge vil alt sånt gå ut over kjerneoppgavene, nemlig kunnskap, som er pressa nok fra før.

Mange brannstasjoner har redningsvester til utlån, og de har kanskje mer plass? Og ledig personale, mellom utrykningene?

Nytt 10. april:  Moxnes skriver i dag i Dagsavisens Nye Meninger at «Vi har latt oss overraske over hvor vanskelig det til tider har vært å få flertall for selv de mest selvsagte ting, som for eksempel at offentlige bibliotek skal begynne med utlån av verktøy. Vi hørte få motargumenter, men noe flertall var ikke mulig å få til.»

Vi og flere kan faktisk tenke oss mer selvsagte ting bibliotek bør drive med…

3 Responses to “Kjør slagdrill- og fiskestangdebatt!”

 1. Synes det er fint at bibliotek får flere bein å stå på, men utlån av slagdrill og kakeformer synes jeg blir feil.
  For meg er det slik at hvis noe har et element av kunnskapsoverføring, så hører det hjemme i et bibliotek.
  Utlån av ting og tang som forutsetter at låneren allerede kan noe, kan vel heller legges til frivillighetssentralene. Frivillige trenger kanskje utstyr uansett for å få utført oppdragene sine og kan da låne av egen sentral.

  Dog vil et samarbeid mellom bibliotek og frivillighetsentral bli fruktbart om bibliotek har mulighet for å kjøre ulike kurs, og henvise til frivilleghetsentraler for utstyr.

  Mange kommuner har ulike utstyrssentraler allerede, ofte skiutstyr, skøyter mm som et ledd i fattigdomsbekjempelse.

  Bibliotekenes rolle bør heller bære å vite hvor slikt er og kunne henvise til det, enn å ha det selv, tenker jeg.

 2. Jeg støtter Marianns synspunkter. Utlån av alt mulig utstyr som vil kreve opplæring, vedlikehold og kanskje forbruksmateriell (bits, bor) tar ressurser fra kjernevirksomheten.

  Ellers har jeg lastet ned app-en «nabohjelp» (OBOS) der folk kan komme med ønsker om lån av verktøy, melde hittegods, osv. Du kan selv definere størrelsen på ditt nabolag. (siste ønske var forresten lån av slagdrill for en time siden).

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: